Sáng ngời đạo đức Hồ Chí Minh

- Đạo đức là một bộ phận cực kỳ quan trọng của văn hóa truyền thống dân tộc. Chính vì vậy khi xem xét đạo đức truyền thống phải đặt vào hoàn cảnh của sự phát triển văn hóa dân tộc.


Lán ở và làm việc của Bác Hồ thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Bình (Chiêm Hóa).
  Ảnh: Thủy Châu

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị đạo đức cao đẹp của Người được thể hiện như sự kết tinh của những giá trị tinh túy nhất của đạo đức truyền thống dân tộc. Nền đạo đức mà Người đã dầy công vun đắp là nền đạo đức chẳng những của hôm nay mà còn của mai sau. Đây là một vấn đề lớn, trong phạm vi một bài báo khó có thể nêu một cách đầy đủ. Theo chúng tôi có thể khái quát những nét cơ bản sau đây.

Thứ nhất: truyền thống yêu nước của dân tộc được thể hiện trong tinh thần phấn đấu suốt đời tận tụy vì độc lập của Tổ quốc, vì Chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Đối với Người trung thành với Tổ quốc và nhân dân chính là trung thành với lý tưởng chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lê nin. Tư tưởng truyền thống yêu nước của dân tộc được Bác Hồ nâng lên ở mức quyết tâm cao “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”. Truyền thống yêu nước không chỉ thể hiện trong việc chống ngoại xâm mà còn cả trong xây dựng đất nước, bảo vệ nền văn hóa dân tộc, quan tâm bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ, nhớ ơn với những người có công với Nước, với Dân...

Thứ hai: Truyền thống nhân ái đã được biểu hiện trong tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm, quý trọng con người... Trong đạo đức của 

Bác Hồ, lòng nhân ái bắt nguồn từ lòng tin vào nhân dân, kính trọng và biết ơn nhân dân. Người nghiêm khắc phê bình những cán bộ có thái độ hống hách với nhân dân, lên mặt “quan cách mạng” với nhân dân. Lòng yêu thương nhân dân tha thiết của Bác là làm sao cho dân tộc ta hoàn toàn được tự do, đồng bào cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Lòng nhân ái của Bác Hồ là tình thương yêu của con người, là tình đoàn kết, lòng khoan dung, là sự hun đúc những giá trị đạo đức của dân tộc, có tác dụng mạnh mẽ, chinh phục cả kẻ thù, thức tỉnh lương tri con người.

Thứ ba: truyền thống cần cù, sáng tạo trong lao động của nhân dân ta được Bác Hồ tổng kết trong khái niệm đạo đức quen thuộc: Cần, Kiệm, Liêm, Chính. Bác giải thích:

- Cần, tức là siêng năng, chăm chỉ, cố gắng, dẻo dai.

- Kiệm, là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

- Liêm, trong sạch, không tham lam.

- Chính, là không tà, nghĩa là thẳng thắn, đứng đắn.

Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã nói về việc học tập đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Học là học lối đối xử với người, với việc của Hồ Chủ tịch, lấy lẽ phải mà thuyết phục, lấy lòng nhân mà cảm hóa, lấy việc làm của mình làm phép tắc... Học Hồ Chủ tịch kể ra không khó. Người Việt Nam nào cũng hiểu Hồ Chủ tịch là người như thế nào, thường nói gì, suốt đời làm gì.  Học Hồ Chủ tịch thực ra dễ lắm. Vì những điều Hồ Chủ tịch dậy chúng ta, chúng ta đã có sẵn trong tâm hồn, trong trí óc. Chúng ta hãy hồi tỉnh lại, chúng ta sẽ thấy hiểu Hồ Chủ tịch hơn nhiều và làm những điều Hồ Chủ tịch dạy sẽ không khó nữa”.

Kết hợp truyền thống đạo đức dân tộc, học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ là con đường để mỗi người chúng ta tự hoàn thiện đạo đức cá nhân, mỗi điều học được từ Người sẽ đem lại cho chúng ta một sức mạnh mới, một năng lực mới để làm tốt mọi công tác của Đảng và nhân dân giao phón

Hoàng Bách

Tin cùng chuyên mục