Tiếp lửa đam mê

- Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn thế hệ trẻ “phải thấm nhuần đạo đức cách mạng tức ...

Thầy thuốc như mẹ hiền

- Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền”, những năm qua, Chi bộ Trung tâm ...

Tin xem nhiều

Chính là lẽ sống

- Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng. Việc ...

Phong phú những việc làm theo Bác

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, công việc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Tuyên Quang thời gian qua ngày càng nêu ...