Trung Trực nhớ Bác Hồ

- Xã Trung Trực (Yên Sơn) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh sống và làm việc từ ngày 19/12/1948 ...

Học Bác ở Đảng bộ xã Kháng Nhật

TQOL - Việc học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ xã Kháng Nhật (Sơn Dương) đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận ...

Tin xem nhiều

Chính là lẽ sống

- Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp ủy Đảng thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng. Việc ...

Phong phú những việc làm theo Bác

- Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác làm “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động, công việc, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố Tuyên Quang thời gian qua ngày càng nêu ...