Xứng danh quê hương cách mạng

- Những năm tháng gắn bó với Tuyên Quang, Bác Hồ đã để lại trong lòng mỗi thế hệ cán bộ, nhân dân những tình cảm thiêng liêng và sâu nặng. Dù Bác đã đi xa nhưng tấm gương của Bác vẫn tỏa sáng trong lòng người dân Tuyên Quang. Nhớ Bác, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn nêu cao quyết tâm xây dựng Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến ngày càng giàu đẹp. Mỗi việc làm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đều cụ thể, thiết thực và ý nghĩa hơn.

Những việc làm thiết thực

Nhận thức tầm quan trọng của Chỉ thị số 05-CT/TW, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai đồng bộ tới các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Các cấp ủy đảng bám sát kế hoạch, hướng dẫn của tỉnh, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, đơn vị. Từ đó việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân.


Tiết mục múa, hát nghệ thuật tại điểm cầu Tân Trào - Tuyên Quang.

Từ yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn mới, năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ thực hiện Chỉ thị 05 là “Tư tưởng vững vàng, đạo đức trong sáng, hết lòng phục vụ nhân dân”. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp xem xét và duyệt nội dung đột phá đăng ký của người đứng đầu các sở, ngành, bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, đồng thời giao cho các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra kết quả thực hiện nội dung đã đăng ký. Mỗi đồng chí đứng đầu phải đăng ký với tỉnh một nhóm nhiệm vụ thực sự trọng tâm, gắn với trách nhiệm của mình và yêu cầu thực tiễn ở cơ sở; phải xây dựng kế hoạch, biện pháp chỉ đạo thật quyết liệt để thực hiện và báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, liên quan đến vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; trách nhiệm của cơ quan hành chính Nhà nước trong giải quyết các nhiệm vụ công; những yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương, cơ sở; những yếu kém, tồn tại trong thực tiễn để đề ra giải pháp thực hiện. Cụ thể, Sở Nội vụ “Tiếp tục tuyên truyền về cải cách hành chính; khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh”; Sở Tài chính “Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ thực hiện nghiêm túc các nội dung đối với công tác phòng, chống lãng phí tại cơ quan”; Sở Tư pháp “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến các thủ tục hành chính được triển khai thực hiện có hiệu quả”; Sở Tài nguyên và Môi trường “Triển khai vận hành mô hình một cửa điện tử thực hiện giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan trên mạng Internet”...

Các địa phương đã xác định khâu đột phá gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, chăm lo đời sống nhân dân, đề ra những giải pháp thiết thực, giải quyết nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc, tồn đọng nhiều năm, như: Giải phóng mặt bằng, đền bù đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách thủ tục hành chính... Mỗi cá nhân học Bác bằng những việc làm thiết thực, hàng ngày, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều những tập thể, tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu trên mọi lĩnh vực của đời sống.

Chuyển biến trong thực tiễn

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị, toàn tỉnh đã có hàng nghìn mô hình học tập, làm theo được thực hiện có hiệu quả. Nhiều chi bộ ở những thôn thuộc diện khó khăn nhất của tỉnh học tập và làm theo Bác đã lãnh đạo nhân dân vươn lên thay đổi đời sống. Mỗi cơ quan, đơn vị địa phương học tập Bác, phấn đấu góp phần quan trọng để tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 8,18%/năm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm; công tác xóa đói, giảm nghèo bền vững thu được nhiều kết quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm giảm trên 3%; đời sống nhân dân được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực, toàn diện trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức; tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả...


Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao chứng nhận cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu về “Bác Hồ với Tuyên Quang, Thủ đô Khu Giải phóng - Thủ đô Kháng chiến”.

Nhiều mô hình tiêu biểu phát huy hiệu quả cao trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình như: Hội Cựu chiến binh xã Hòa Phú, huyện Chiêm Hóa đã vận động, xây dựng thành công 8 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; Hội CCB xã Hùng Đức với mô hình “Cải tạo vườn tạp”; Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh với mô hình “Vọng gác thanh niên”, “Ca tuần tra thanh niên”; Mô hình nuôi ong của hộ bà Bùi Thị Nụ, thôn Phúc Lộc A, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang: Nuôi 800 đàn ong, thu 20 tấn mật trị giá trên 800 triệu/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động; Mô hình nuôi lợn tập trung của hộ ông Hoàng Văn Chung, thôn Phú Nhiêu, xã Phú Lương, chăn nuôi trên 1.000 con lợn, tổng doanh thu 12,7 tỷ/năm, trừ chi phí còn lãi trên 1,5 tỷ đồng...

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang tiếp tục học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là việc làm thường xuyên, lâu dài, hiệu quả, thiết thực, xác định một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Cấp ủy các cấp, người đứng đầu các đơn vị phải xác định rõ nội dung đột phá “làm theo” nhằm khắc phục các hạn chế, yếu kém. Lấy kết quả thực hiện việc đăng ký “làm theo” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cuối năm. Học tập Bác phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thực hiện các khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, của địa phương, đơn vị mình. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Chỉ thị số 05, với thực hiện các nghị quyết về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Quan tâm, động viên, biểu dương, quảng bá những gương điển hình, mô hình hay, cách làm hiệu quả để nêu gương, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục