Tiếng việt | English

Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

TQĐT - Ngày 23-1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận ngày 23-1.

Các đại biểu: Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn; Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thào Xuân Sùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam; Sơn Thị Ánh Hồng, Chủ tịch HĐND tỉnh Trà Vinh; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Xuân Đương, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tham luận tại Đại hội.


Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Quốc hội với Đoàn đại biểu
Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội XII của Đảng. Ảnh: Tuấn Hải (Báo Nhân Dân)

Nội dung tham luận về các vấn đề: Tăng cường xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng đa ngành, nâng cao giá trị gia tăng; xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh trong khối đại đoàn kết dân tộc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh; phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng, trong đồng bào dân tộc, tôn giáo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ; định hướng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh; tiếp tục hoàn hiện chính sách an sinh xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Đã có 34 đại biểu tham luận tại Hội trường và 686 ý kiến phát biểu tại đoàn về các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.


Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội.
                                                              Ảnh: Tuấn Hải (Báo Nhân Dân)

Buổi chiều, Đại hội làm việc tại Hội trường về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là 200 đồng chí gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Sau phiên họp, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại đoàn về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ngày mai (24-1), Đại hội làm việc tại đoàn cả ngày. Báo Tuyên Quang điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.                                                                       

 Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục