Tiếng việt | English

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

TQĐT - Chiều nay (26-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thông qua báo cáo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang bỏ phiếu.  Ảnh: Tuấn Hải (Báo Nhân Dân)

Quy trình bầu cử được thực hiện dân chủ, thận trọng và trách nhiệm. Trước đó, ngày 25-1, đại biểu làm việc tại đoàn nghiên cứu danh sách nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. Đoàn Chủ tịch họp, xem xét cho ý kiến về việc ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên ra khỏi danh sách đề cử. Chiều cùng ngày, Đại hội làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo tổng hợp việc ứng cử, đề cử và xin rút của các đoàn và đại biểu Đại hội. Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu; thực hiện quy trình để biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII; thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khoá XII được Đại hội thống nhất gồm 220 ứng viên Ủy viên chính thức và 26 ứng viên Ủy viên dự khuyết.

Ngày mai (27-1), tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ngày 28-1, Đại hội họp phiên bế mạc tại Hội trường, báo cáo kết quả bầu cử Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục