Tiếng việt | English

Hôm nay (24/1), Đại hội làm việc tại đoàn để thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu BCH Trung ương khóa XII

TQĐT - Ngày 24-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 4. Cả ngày, các đại biểu làm việc tại Đoàn, thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; nghiên cứu danh sách đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (cả chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI chuẩn bị.
Video không hợp lệ

Các đồng chí: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Phó Chủ nhiệm Ủy ban
Kiểm tra Trung ương Nguyễn Sáng Vang với các đại biểu tỉnh ta tại Đại hội XII của Đảng.

Tiếp đó, các đại biểu tiến hành ghi phiếu ứng cử, đề cử thêm nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (ngoài danh sách do Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đề cử). Đoàn Chủ tịch Đại hội nghe các Trưởng đoàn đại biểu dự Đại hội báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Theo chương trình, ngày 25-1, đại biểu sẽ ghi phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (nếu có); Đoàn Chủ tịch sẽ họp để xem xét các trường hợp xin rút; Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút; ngày 26-1 chính thức bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Báo Tuyên Quang điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Tin, ảnh: Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục