Tiếng việt | English

Ngày 22-1, đại biểu thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng

TQĐT - Ngày 22-1, Đại hội XII của Đảng tiếp tục làm việc tại Hội trường thảo luận vào nội dung các văn kiện của Trung ương trình Đại hội. Đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Đoàn Chủ tịch chủ trì thảo luận.

Buổi sáng, Đại hội đã nghe tham luận của 11 đại biểu. Các ý kiến đều biểu thị sự nhất trí và đánh giá cao các dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XII. Nội dung dự thảo văn kiện đề cập trên các lĩnh vực có tầm chiến lược, tính khái quát cao, có cơ sở lý luận và thực tiễn, phù hợp với tình hình quốc tế và trong nước.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội
điều hành thảo luận sáng ngày 22-1. Ảnh TTXVN

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tham luận "Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh". Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân khẳng định: Những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay. Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, trong giai đoạn hiện nay, cần tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ cụ thể; trong đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhân nghĩa, khoan dung và ý thức về sức mạnh đại đoàn kết trong quá trình phát triển đất nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày tham luận với chủ đề  “Quân đội Nhân dân Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Kết quả nổi bật là Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, nắm vững và dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian tới trên thế giới, hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo nhưng tình hình tiếp tục có những biến động phức tạp. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đề xuất một số giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày tham luận về đổi mới toàn diện công tác công an đáp ứng  yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong thời kỳ đổi mới và phát triển đất nước. Lực lượng công an đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc chủ trương, chính sách của Đảng, triển khai đồng bộ các mặt công tác, chủ động ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu của địch, kết hợp chặt chẽ an ninh quốc phòng và an ninh đối ngoại, nhất là các vấn đề về chủ quyền biển đảo; công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng ngày càng được tăng cường; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình, ổn định.


Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang tham dự Đại hội XII của Đảng.

Tham luận về tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của đại biểu Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, cần phải gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác tuyên giáo với thực tiễn trong xã hội, giải quyết chặt chẽ những bức xúc trong xã hội; công tác tuyên giáo phải đi trước thực tiễn, đúc kết kinh nghiệm trong thực tiễn; đổi mới công tác quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện; công tác tuyên giáo phải linh hoạt, mềm dẻo, tạo sự đồng nhất trong toàn xã hội; quan tâm chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo.

Đại biểu Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã trình bày tham luận về nâng cao hiệu quả, triển khai một cách đồng bộ toàn diện công tác đối ngoại. Biện pháp đề ra là cần nhận thức rõ ràng đầy đủ, toàn diện về giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, an ninh quốc gia; tăng cường và nâng cao chất lượng và quản lý thống nhất công tác đối ngoại; triển khai mạnh mẽ chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; chăm lo đào tạo, rèn luyện đội ngũ cán bộ đối ngoại.

Đại biểu Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã khẳng định những kết quả quan trọng trong phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh. Đã hoàn thành các trục giao thông lớn, các tuyến cao tốc trọng điểm, nhiều công trình cầu lớn được ưu tiên đầu tư, cải thiện hạ tầng đường sắt, đầu tư nâng cấp các tuyến đường thủy nội địa, các cảng biển, vận tải hàng không... Huy động nguồn lực trong và ngoài nước phát triển hạ tầng giao thông, phối hợp với các địa phương đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết tốt vấn đề chất lượng công trình giao thông... là những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giao thông vận tải trong những năm tới.

Đại hội đã nghe đại biểu Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đại biểu Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh trình bày tham luận về các giải pháp nâng cao năng lực tăng trưởng và cạnh tranh của nền kinh tế; đại biểu Bùi Quang Vinh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày tham luận về đẩy mạnh cải cách thể chế, xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh; đại biểu Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trình bày tham luận về phát triển kinh tế biển đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia; đại biểu Trần Tuấn Anh, Thứ trưởng Bộ Công thương tham luận về hội nhập kinh tế quốc tế.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội
điều hành thảo luận chiều 22-1. Ảnh TTXVN

Buổi chiều, Đại hội đã nghe tham luận của các đại biểu: Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy Hải Phòng; Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trương Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đại biểu Trần Thị Thanh Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ; Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa; Đại biểu Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Đại biểu Đỗ Thị Hoàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quang Ninh; Đại biểu Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên; Mai Thế Dương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra trung ương. Các ý kiến tập trung các vấn đề: Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh; xây dựng nền y tế Việt Nam theo hướng công bằng, phát triển bền vững; tái cơ cấu ngân sách nhà nước...

Theo chương trình, ngày 23-1, Đại hội XII của Đảng tiếp tục thảo luận các văn kiện, lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội (nếu có); ngày 24-1, Đại hội tiến hành thảo luận về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, nghiên cứu danh sách giới thiệu ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII (chính thức và dự khuyết) do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị. Báo Tuyên Quang sẽ tiếp tục thông tin.

 Tin, ảnh: Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục