Tiếng việt | English

Sáng nay (26-1), Đại hội bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

TQĐT - Ngày 26-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng làm việc tại Hội trường. Buổi sáng, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Danh sách bầu cử được Đại hội thống nhất gồm 220 ứng viên ủy viên chính thức và 26 ứng viên ủy viên dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bỏ phiếu.   Ảnh TTXVN

Theo chương trình, buổi chiều, Đoàn Chủ tịch Đại hội đọc Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về các văn kiện Đại hội XII của Đảng. Các đại biểu ghi phiếu biểu quyết một số vấn đề thuộc nội dung các văn kiện Đại hội (nếu có). Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử, công bố danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

Trước đó, ngày 25-1, Đại hội thực hiện quy trình biểu quyết thông qua danh sách ứng cử, đề cử bổ sung, các trường hợp xin rút khỏi danh sách đề cử bổ sung Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Đại hội thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã được Đại hội thông qua là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

   Hoài Yên

Tin cùng chuyên mục