Tiếng việt | English

Tiếng nói tâm huyết gửi Đại hội

Ông Bàn Xuân Triều, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Tiếp tục phát huy sức mạnh toàn dân tộc

Tôi tin rằng, Đảng ta sẽ đề ra các giải pháp cụ thể tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc xây dựng đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc... Đảng ta tiếp tục quan tâm đến công tác phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chú trọng đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao trình độ dân trí ở những khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; coi trọng hơn nữa công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc.

Ông Lê Hoài Sơn, Chủ tịch UBND thị trấn Nà Hang
Quan tâm đến vấn đề lao động việc làm

Tôi mong muốn Đại hội XII của Đảng tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách về vấn đề lao động, việc làm, nhất là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Thực tế hiện nay cho thấy, vấn đề lao động việc làm ở vùng nông thôn đang gặp những khó khăn nhất định, nhiều lao động sau khi học nghề xong không có việc làm, hoặc việc làm không bền vững. Nếu thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm sẽ góp phần tích cực trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân. 

Chị Trần Thùy Dương, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữxã Thiện Kế (Sơn Dương)
Phát huy nguồn nhân lực trẻ

Tôi kỳ vọng Đại hội XII của Đảng sẽ chọn ra được một đội ngũ cán bộ chủ chốt mới, năng động và làm được những việc thiết thực mang lại lợi ích cho người dân. Đồng thời, tôi cũng mong muốn nhiệm kỳ tới, Đảng ta sẽ có những quyết sách quan trọng để phát huy nguồn nhân lực trẻ, đặc biệt là khâu đột phá trong công tác đào tạo, bố trí sử dụng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ.
 

Anh Nông Văn Tòng, thôn Bản Tùn, xã Năng Khả (Nà Hang)
Mở ra một tương lai tươi sáng

Qua theo dõi diễn biến Đại hội Đảng lần này, tôi tin rằng Đảng ta sẽ tiếp tục có nhiều chính sách đảm bảo an sinh xã hội như hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe cho bà con, nhất là ở những thôn, bản vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng cơ sở vùng khó khăn, các biện pháp hỗ trợ cho người dân ở vùng sâu, vùng xa được đến trường đầy đủ. Với sự chuẩn bị công phu các văn kiện Đại hội, tin tưởng Đại hội sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục