Tiếng việt | English

Tiếng nói tâm huyết gửi Đại hội

Ông Bùi Xuân Lẫm, nguyên cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xóm 16, xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang)
Chú trọng công tác xây dựng Đảng

Tôi hy vọng các đại biểu dự Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, sáng suốt lựa chọn những người có đủ đức, tài tham gia vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thảo luận, đề ra những quyết sách quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Từ thực tiễn ở chi bộ nơi cư trú, tôi mong muốn các cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở có biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ khẳng định rõ năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, nhanh chóng đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào đời sống.
 

Đồng chí Ma Hoa Tàm, Chủ tịch UBND xã Phù Lưu (Hàm Yên)
Tích cực truyền đạt nội dung Nghị quyết

Báo cáo trình tại Đại hội đã tổng kết, nghiên cứu công phu, khoa học và rất đúng thực tiễn tại đất nước hiện nay, tiếp thu ý kiến rộng rãi của các tầng lớp nhân dân; tập hợp được trí tuệ của nhiều nhà lãnh đạo, các nhà khoa học và chuyên gia hàng đầu. Không chỉ cá nhân tôi mà cả dân tộc cũng đang hướng về Đại hội. Với vai trò là lãnh đạo UBND xã tôi sẽ theo dõi Đại hội và tuyên truyền cho người dân nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
 

Ông Hoàng Văn Bảo, thôn Khuôn Nhự, xã Kim Bình (Chiêm Hóa)
Tin tưởng Đại hội sẽ có nhiều đổi mới

Tôi rất vinh dự và tự hào là một trong những người được chứng kiến và tham gia phục vụ Đại hội II của Đảng diễn ra tại Kim Bình. Trải qua nhiều kỳ Đại hội Đảng, tôi luôn theo dõi. Đặc biệt, đối với Đại hội XII của Đảng, tôi thấy công tác chuẩn bị rất chu đáo và kỹ lưỡng. Các văn kiện trình Đại hội được thông báo rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân, đảm bảo tính dân chủ, phát huy được trí tuệ của toàn dân. Do đó, kỳ vọng Đại hội sẽ đề ra nhiều chủ trương, chính sách đổi mới thúc đẩy kinh tế - xã hội nước nhà.

Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên lớp Cao đẳng Toán - Lý K21, Trường Đại học Tân Trào
Tạo điều kiện để đảng viên trẻ phấn đấu

Là người trẻ tuổi, tôi không ngừng học tập, nâng cao tri thức, trau dồi chuyên môn, tu dưỡng đạo đức và rèn luyện sức khỏe, tích cực tham gia các hoạt động xã hội... Những người trẻ chúng tôi mong rằng, Đại hội XII của Đảng sẽ thảo luận, đưa ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tạo điều kiện để đảng viên trẻ được cống hiến sức lực và trí tuệ trong công cuộc xây dựng đất nước. Bên cạnh đó, tôi cũng mong muốn Đại hội sẽ thảo luận để có giải pháp thiết thực hỗ trợ sinh viên cao đẳng nghề nói riêng và các trường khác trên địa bàn nói chung trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Tin cùng chuyên mục