Tiếng việt | English

Tiếng nói tâm huyết gửi Đại hội

Ông Hoàng Thế Viện, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
Đầu tư hơn nữa để hiện đại hóa quân đội

Theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội XII của Đảng, tôi thấy dự thảo Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã đưa nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một mục riêng lên tiêu đề. Với việc đặt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc làm một mục riêng trong dự thảo không chỉ là đổi mới mà còn cho thấy bước phát triển mới trong nhận thức về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm, phương châm bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp trong tình hình hiện nay. Tôi mong rằng, ngay sau khi có Nghị quyết Đại hội XII, Đảng, Nhà nước tiếp tục chú trọng xây dựng quân đội nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại để nâng cao khả năng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, kiên trì, khéo léo để nhận được sự ủng hộ của nhiều nước trên thế giới; có giải pháp cụ thể hơn trong việc tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân gắn với củng cố thế trận an ninh nhân dân; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn chặt với công tác quốc phòng, an ninh.

Ông Ma Trọng Tình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Hùng Mỹ (Chiêm Hóa)
Nội dung các tham luận chất lượng, sát thực tế

Tôi đánh giá cao các tham luận của các đại biểu tại Đại hội XII của Đảng. Các tham luận đã tập trung đánh giá, khẳng định những thành tựu nổi bật của các bộ, ngành, địa phương qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và nhìn lại 30 năm đổi mới đất nước. Tham luận cũng đưa ra những bài học và đề xuất giải pháp thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước và công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới. Tôi và người dân ở Hùng Mỹ rất phấn khởi, tin tưởng các giải pháp mà các đại biểu đưa ra khi áp dụng vào thực tế sẽ góp phần mang lại cuộc sống ấm no cho người dân. 

Bà Hứa Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Lâm Bình
Nâng cao đời sống phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm, tạo điều kiện phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội. Tôi tin tưởng, Đại hội XII của Đảng sẽ có nhiều quyết sách mới, tạo điều kiện để phụ nữ phát huy hơn năng lực công tác, trình độ chuyên môn, hỗ trợ đào tạo nghề để phụ nữ có việc làm và thu nhập ổn định, trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ sống ở miền núi, vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để góp phần thúc đẩy bình đẳng giới.
 

Ông Phan Dương Ca, thôn Phú Thịnh, xã Hào Phú (Sơn Dương)
Tình hình Biển Đông được nhìn nhận thẳng thắn

Đại hội XII của Đảng diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thách thức; tình hình Biển Đông diễn biến khó lường… Theo dõi thông tin Đại hội, tôi tâm đắc với bài tham luận của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội. Với nội dung “Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy vai trò nòng cốt trong sự nghiệp tăng cường quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc”. Bài tham luận đã nhìn nhận thẳng thắn “chúng ta sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, tình hình Biển Đông có những khó khăn, thách thức mới”. Những nhiệm vụ, giải pháp mà bài tham luận đưa ra thể hiện tính kiên định lập trường bảo vệ chủ quyền đất nước khiến cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức phấn khởi. Trong đó nhấn mạnh đến đẩy mạnh xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng nòng cốt cho toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tin cùng chuyên mục