Tiếng việt | English

Xây dựng văn kiện đại hội đảm bảo tiến độ, tầm nhìn chiến lược

- Thời gian này, các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Một trong những nhiệm vụ quan trọng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, đó là công tác chuẩn bị các văn kiện của Đại hội.

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các nội dung công việc chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Với quan điểm chỉ đạo các văn kiện phục vụ đại hội phải đảm bảo chất lượng và tiến độ. Đến thời điểm này, các đảng bộ từ tỉnh đến cơ sở đã hoàn thành việc thành lập các tiểu ban, xây dựng đề cương chi tiết Báo cáo chính trị đại hội, Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành của cấp mình và các văn bản phục vụ đại hội.


Tiểu ban văn kiện xã Sơn Phú (Na Hang) trao đổi các nội dung trong đề cương chi tiết
của Báo cáo chính trị đại hội.

Theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy, dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội gồm hai báo cáo: Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy. Báo cáo chính trị của đảng bộ phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế; làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trên các lĩnh vực xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện, sát thực tế. Đồng thời, quán triệt quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện của cấp trên, cũng như điều kiện thực tế của từng đảng bộ, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và với tầm nhìn xa hơn. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải bảo đảm tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua; kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, yếu kém và xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân; đồng thời phải cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe nhiều chiều để đề ra kế hoạch, lộ trình, biện pháp phù hợp, hiệu quả nhằm sửa chữa, khắc phục trong thời gian tới.

Tại cuộc họp cho ý kiến vào nội dung đề cương Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đã chỉ đạo: Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là văn kiện quan trọng, không chỉ định hướng các mục tiêu phát triển của tỉnh cho nhiệm kỳ tới, mà còn định hướng cho sự phát triển lâu dài cho những năm tiếp theo. Do đó, Báo cáo Chính trị cần xây dựng theo hướng tổng quát, đánh giá chính xác, khách quan kết quả đạt được, đề ra các giải pháp thể hiện tầm nhìn, tư duy chiến lược của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể, cá nhân, nhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh, thu hút đầu tư, đưa Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững.

Tại các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy và các chi, đảng bộ cơ sở, công tác xây dựng văn kiện cũng đang được tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Đồng chí Nguyễn Văn Dưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lâm Bình cho biết: Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện và các chi, đảng bộ trực thuộc đang được xây dựng. Trong đó huyện yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc chú trọng việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của đại hội cấp mình. Thông qua đó, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, hiệu quả, phát huy trí tuệ tập thể. Theo đồng chí Nguyễn Văn Dưng, ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân là hết sức quan trọng, thể hiện ý Đảng, lòng dân, có giá trị thực tiễn phong phú, sinh động để cấp ủy nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo các văn kiện. Cùng với đó, thông qua thảo luận, đóng góp ý kiến, cấp ủy cấp dưới có thêm gợi ý và định hướng để hoàn thiện các dự thảo văn kiện của cấp mình.

Đồng chí Ma Ngọc Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Phú (Na Hang) chia sẻ, văn kiện đại hội Đảng bộ xã đang được Tiểu ban Văn kiện và các tổ giúp việc triển khai xây dựng trên tinh thần đánh giá khách quan, đúng thực tế trong quá trình thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, đối với mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ mới, ngoài kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, xã sẽ xác định các nội dung đột phá phù hợp với thực tế của địa phương để lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Trong đó, những thế mạnh về kinh tế của xã như nuôi cá đặc sản, trồng tre lấy măng, phát triển sản phẩm chè Shan tuyết sẽ là những nội dung quan trọng trong phát triển kinh tế của địa phương trong nhiệm kỳ tới.

Công tác xây dựng văn kiện Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đang được cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thực hiện với tâm thế phấn khởi, tin tưởng vào những quyết sách đã được thực hiện thành công thời gian qua.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục