Tiếng việt | English

Nghị quyết từ ý nguyện của dân

TQĐT - Nghị quyết số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang (khóa XVI) đã xác định việc xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể ...

Tin xem nhiều