TIN BUỒN

TQĐT - Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở

TQĐT - Trong những năm qua, việc xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã được MTTQ và đoàn thể các cấp trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, ...

Tin xem nhiều