156 thư điện của các đảng chúc mừng Đại hội XII

Ông Hoàng Bình Quân – Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng cho biết, 156 thư điện chúc mừng là con số cao nhất ở các kỳ Đại hội Đảng.

Thông tin tới báo chí trong nước và quốc tế đăng ký dự đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, sáng 18/1, ông Hoàng Bình Quân – Uỷ viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, hiện Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ với 228 chính đảng ở trên khắp các châu lục, đưa quan hệ giữa các Đảng đi vào thực chất, chiều sâu và làm cơ sở chính trị rất quan trọng, lâu bền cho quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước, cũng như vai trò của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế.


Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân

“Trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt trong năm 2015, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước thực hiện các chuyến thăm có thể nói là dấu mốc, mở ra chương mới trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước trên thế giới”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Việt Nam sớm có thư gửi bạn bè quốc tế thông tin về Đại hội XII của Đảng. Và theo Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương: “Ngày 20/1 mới Đại hội nhưng đến giờ phút này đã có 156 thư điện của các Đảng gửi đến chúc mừng Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là con số cao nhất ở các kỳ đại hội”.

Kế thừa và phát triển đường lối đối ngoại

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân cho biết, văn kiện Đại hội nói rõ tình hình kết quả công tác đối ngoại và phương hướng sắp tới. Đường lối đối ngoại sẽ được kế thừa và phát triển.

“Hoạt động đối ngoại, đường lối đối ngoại phải đảm bảo lợi ích tối cao của quốc gia dân tộc, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nguyên tắc bình đẳng cùng có lợi. Nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hoà bình, hữu nghị, đa phương hoá, đa dạng hoá. Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các quốc gia trên thế giới, là thành viên tin cậy của quốc tế”, ông Hoàng Bình Quân nhấn mạnh.

Đường lối đối ngoại của Việt Nam cũng nhằm các mục tiêu lớn: Giữ gìn môi trường hoà bình để tạo điều kiện để ổn định và phát triển đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, tiếp tục nâng cao vị thế của Đảng, đất nước trên trường quốc tế.

Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại, theo đó đưa các mối quan hệ đối ngoại đi vào chiều sâu, hiệu quả và nâng cao chất lượng các hoạt động đa phương. Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình trong cơ chế đa phương, góp phần vào việc hình thành các định chế quốc tế, gìn giữ môi trường hoà bình.

“Việt Nam chủ trương triển khai mạnh mẽ định hướng, chiến lược chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó hội nhập kinh tế trọng tâm, là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị ở Việt Nam”, ông Hoàng Bình Quân nói.

Các văn kiện sẽ được trình Đại hội để trí tuệ của 1.510 đại biểu tiếp tục đóng góp hoàn thiện, tuy nhiên văn kiện đánh giá thành tựu bao trùm của công tác đối ngoại là góp phần rất quan trọng giữ được môi trường hoà bình, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất nước, trong tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường.

“Kiên trì về nguyên tắc nhưng linh hoạt về sách lược, bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, xử lý thoả đáng vấn đề nảy sinh ở Biển Đông; kiên quyết và kiên trì bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của mình. Đồng thời giương cao ngọn cờ hoà bình và công lý, với chủ trương giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hoà bình, dựa trên luật pháp quốc tế”, ông Hoàng Bình Quân cho biết.

Một thành tựu lớn nữa trong nhiệm kỳ qua là tăng cường thiết lập quan hệ đối tác ổn định lâu dài với các nước. Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với 15 nước, quan hệ đối tác toàn diện với 10 nước.

“Năm qua, Tổng Bí thư có 3 chuyến thăm rất quan trọng đến Trung Quốc, Nhật Bản và đặc biệt là chuyến thăm lịch sử đến Hoa Kỳ, mở ra không gian hợp tác về quan hệ rộng lớn hơn cho Việt Nam”, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương nhấn mạnh.

Cùng với đó, công tác đối ngoại góp phần huy động nguồn lực to lớn phục vụ phát triển đất nước. Trong chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam kết thúc đàm phán TPP, Hiệp định thương mại tự do với EU, Liên minh kinh tế -Á- Âu, Hàn Quốc, mở ra không gian đầu tư, thương mại rộng lớn, đầy hứa hẹn./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục