Ban Chấp hành Trung ương khóa XII dự kiến có 180 ủy viên chính thức

Dự kiến, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết quan điểm về việc mạng xã hội thông tin về 4 ứng cử viên cho 4 chức danh chủ chốt ngay sau Hội nghị BCH Trung ương 14 kết thúc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết có thông tin này xuất hiện trên mạng.

Tuy nhiên, theo ông Trương Minh Tuấn, không nên căn cứ thông tin trên mạng để suy diễn công tác nhân sự của Đại hội XII. Vì công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, đúng quy trình, đúng quy định của Đảng.

Các uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, các vị trí chủ chốt, các vị trí quan trọng sẽ được công bố khi có kết quả bầu cử theo đúng quy định của Đại hội.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn

Liên quan đến cơ cấu đại biểu dự Đại hội XII, ông Mai Văn Chính – Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, trong số 1.510 đại biểu có 197 đại biểu đương nhiên; 1.300 đại biểu bầu cử, 13 chỉ định, 194 đại biểu nữ, 174 đại biểu là người dân tộc thiểu số...

Về độ tuổi, có 2 đồng chí từ 30 tuổi trở xuống và 2 đồng chí trên 70 tuổi.

Phó Trưởng Ban tổ chức Trung ương Mai Văn Chính cũng cho biết, theo phương án của Trung ương thông qua trình Đại hội, Ban Chấp hành khoá XII sẽ có 180 uỷ viên chính thức và 20 uỷ viên dự khuyết. Tuy nhiên, con số chính thức phải được Đại hội bầu.

26 triệu lượt góp ý vào văn kiện Đại hội Đảng

Thông tin tại cuộc họp báo, ông Lê Quang Vĩnh – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cho biết, trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân góp ý vào báo cáo chính trị và báo cáo kinh tế - xã hội, đã có 26 triệu lượt ý kiến của Đại hội Đảng bộ các cấp, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị xã hội, đông đảo cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài.

Nội dung góp ý rất phong phú, đề cập tất cả lĩnh vực. Trong đó có nhiều ý kiến tập trung vào việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặc biệt là tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng; về phòng chống tham nhũng. Nhiều ý kiến hết sức tâm huyết về xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng và như chủ đề Đại hội là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vấn đề bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới, trong đó có vấn đề Biển Đông cũng được nhân dân góp ý.

“Các ý kiến góp ý đã được Trung ương Đảng chỉ đạo tổng hợp, nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu tối đa để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng”, ông Lê Quang Vĩnh nhấn mạnh./. 

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục