Tiếng việt | English

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng: Năm 2019 sẽ đẩy mạnh thanh toán điện tử

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định kết quả của đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định tầm quan trọng của việc thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Chiều 17/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Sáng kiến Việt Nam tổ chức Hội thảo chia sẻ kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới cho Chính phủ Việt Nam để thúc đẩy tiến trình Chính phủ điện tử của Việt Nam một cách hiệu quả, thiết thực. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng dự hội thảo.

Tại hội thảo, đại diện Ngân hàng Thế giới đã chia sẻ các kết quả đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam và đưa ra các khuyến nghị cụ thể cho Việt Nam. Đánh giá về mức độ sẵn sàng về Chính phủ số trên 7 lĩnh vực cho thấy, Chính phủ Việt Nam đã áp dụng những tiến bộ kỹ thuật có tính nền tảng để phát triển Chính phủ số.

Đồng thời, một số cơ quan đã bắt đầu sử dụng các công nghệ mới như dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, điện toán đám mây. Bên cạnh đó, một số thách thức chính là cần xây dựng khung điều phối và phối hợp giữa các cơ quan và các sáng kiến khác nhau, tăng cường khả năng tài chính cũng như kỹ năng trong khu vực nhà nước, chuẩn hóa dữ liệu và dịch vụ số.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhận định tầm quan trọng của việc thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá mức độ sẵn sàng về Dữ liệu mở trên 8 lĩnh vực, ông Aman Grewal, đại diện Ngân hàng thế giới cho biết, Việt Nam hiện đã có được nền tảng vững chắc để phát triển sáng kiến Dữ liệu mở nhờ có tầm nhìn rõ ràng của lãnh đạo cấp cao, dữ liệu sẵn có của các bộ, ngành, tuy nhiên cũng có không ít thách thức.

“3 thách thức lớn nhất của Việt Nam là sự thiếu vắng khung pháp lý cho Dữ liệu mở. Thứ hai là năng lực chuyên môn của khu vực công, đặc biệt là năng lực về công nghệ thông tin. Thứ ba là sự quan tâm chưa đồng đều của các cấp lãnh đạo và sự phối hợp giữa các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương các cấp. Đây là điểm nghẽn lớn chúng ta triển khai Dữ liệu mở. Quá trình đánh giá cũng cho thấy Chính phủ Việt Nam đã và đang thực hiện một loạt các giải pháp khác nhau để khắc phục điểm yếu hiện tại”, ông Aman Grewal cho biết.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, kết quả của đánh giá mức độ sẵn sàng về Chính phủ số và Dữ liệu mở tại Việt Nam và những khuyến nghị sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng để xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển số phù hợp cho Việt Nam trong thời gian tới.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục