Tiếng việt | English

Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống LLVT Quân khu 2

Qua 70 năm xây dựng và phát triển, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Sáng 19/10, tại tỉnh Phú Thọ, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 2 (19/10/1946-19/10/2016) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Dự lễ kỷ niệm có Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo các tỉnh trên địa bàn Quân khu 2.

Cùng dự có các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự lễ kỷ niệm 70 năm
ngày truyền thống của LLVT Quân khu 2.

70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, được các cấp ủy đảng, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn và đồng bào cả nước hết lòng thương yêu, đùm bọc, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ luôn sẵn sàng hy sinh, mưu trí, dũng cảm, lập nên những chiến công vang dội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã tham gia hàng loạt chiến dịch lớn, lập nhiều kỳ tích và chiến công vẻ vang mà đỉnh cao là góp phần quan trọng cùng quân dân cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lực lượng vũ trang Quân khu 2 và nhân dân trên địa bàn vừa góp phần đánh bại cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, vừa làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn miền Nam.

Mùa xuân năm 1975, một bộ phận lực lượng vũ trang Quân khu 2 vinh dự được tham gia cuộc Tổng tiến công, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải phóng Buôn Ma Thuột, trận mở màn có ý nghĩa then chốt chiến lược của chiến dịch Tây Nguyên và tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Qua đó góp phần giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trên địa bàn Quân khu 2 cùng các đơn vị bạn đã luôn đoàn kết, sát cánh cùng Quân đội và nhân dân các bộ tộc Lào chiến đấu chống kẻ thù chung, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã góp phần tô thắm truyền thống anh hùng vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực phấn đấu, những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc mà lực lượng vũ trang Quân khu 2 đã giành được trong suốt chặng đường 70 năm qua. Chủ tịch nước nêu rõ, thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động trực tiếp đến nước ta, tạo ra cả thời cơ và thách thức. Trong đó, các thế lực thù địch, phản động vẫn ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng xu thế toàn cầu hóa, “dân chủ hóa”, hội nhập quốc tế của Việt Nam hòng chống phá ngày càng công khai, quyết liệt hơn. Trong đó, Quân khu 2 tiếp tục là địa bàn mà các thế lực thù địch, phản động tập trung các hoạt động lôi kéo, kích động hòng gây mất ổn định chính trị, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thời kỳ cách mạng mới, Chủ tịch nước để nghị lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá và dự báo chính xác tình hình, nhất là những diễn biến liên quan đến quốc phòng, an ninh để chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng có đối sách phù hợp, kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an, Biên phòng nhằm xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trên địa bàn Quân khu.

Chủ tịch nước yêu cầu: “Tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân kết hợp chặt chẽ với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện vững chắc, xây dựng cơ sở xã, phường vững mạnh. Chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả việc xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường tiềm lực quốc phòng, trước hết là tiềm lực về chính trị, xây dựng và củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở”.

Chủ tịch nước đề nghị lực lượng vũ trang Quân khu 2 cần tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng, thường xuyên diễn tập, nâng cao sức mạnh tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời quản lý chặt chẽ an ninh chính trị nội bộ, giữ gìn bí mật quân sự, bí mật nội bộ. Bên cạnh đó cần xây dựng và luyện tập thường xuyên các phương án tác chiến phòng thủ, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên vững mạnh, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó Quân khu cần thực hiện tốt chức năng là đội quân công tác, tham gia làm tốt nhiệm vụ vận động nhân dân chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc; tích cực tham gia xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và phòng, chống thiên tai.


Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng nhất
cho lực lượng vũ trang Quân khu 2

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị: “Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, với sự nghiệp cách mạng, bảo vệ thành quả cách mạng mà các thế hệ đi trước đã xây dựng nên, lấy xây dựng con người là quyết định, tạo cơ sở cho việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng và hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, gắn với việc thực hiện tốt các chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua quyết thắng, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm chính trị và hành động cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, giữ vững và phát huy truyền thống cách mạng, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước yêu cầu Quân khu cần quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại quốc phòng. Đồng thời xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. Cùng với đó, Quân khu cần kiên quyết, kiên trì, khôn khéo, linh hoạt, mềm dẻo trong giải quyết các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm giữ vững môi trường hòa bình, chủ quyền biên giới quốc gia, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Vinh dự, tự hào với truyền thống vẻ vang trong 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, Chủ tịch nước tin tưởng, trong giai đoạn cách mạng mới, lực lượng vũ trang Quân khu 2 tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống “Trung thành, tự lực, đoàn kết, anh dũng, chiến thắng”, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Huân chương Quân công hạng nhất cho lực lượng vũ trang Quân khu 2./. 

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục