Tiếng việt | English

Chủ tịch Quốc hội tiếp các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các Trưởng cơ quan đại diện sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Chiều 9/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2019 - 2022. 

Chủ tịch Quốc hội tiếp Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài. ​

Phát biểu tại cuộc tiếp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao đã được Đảng và Nhà nước bổ nhiệm; nhấn mạnh, đây là vinh dự to lớn, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, kể từ khi Hiến pháp năm 2013 có hiệu lực tới nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 119 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Việc bổ nhiệm Đại sứ được tiến hành thông qua quá trình thẩm tra, đánh giá cán bộ kỹ lưỡng để lựa chọn những người xứng đáng, cả về đức, tài, năng lực và kinh nghiệm công tác. Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các Trưởng cơ quan đại diện sẽ vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá ngành ngoại giao nói chung và đặc biệt là Bộ Ngoại giao thời gian qua đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ, đóng góp tích cực vào việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước. Trong đó, ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện đã phối hợp chặt chẽ hơn, nhịp nhàng hơn, cùng đóng góp chung vào những kết quả quan trọng của công tác đối ngoại Quốc hội.

Thời gian tới, công tác đối ngoại Quốc hội sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm phát huy hơn nữa vai trò và vị thế của Quốc hội nước ta tại các diễn đàn nghị viện thế giới và khu vực, trọng tâm là chuẩn bị tốt nhất để Quốc hội Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á nhiệm kỳ 2019-2020 (Chủ tịch AIPA 41), tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA - 41 vào năm 2020. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Ngoại giao, các Đại sứ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan của Quốc hội tổ chức tốt các hoạt động ngoại giao nghị viện song phương và đa phương.

Nhiệm kỳ công tác của các Trưởng cơ quan đại diện vào đúng giai đoạn có ý nghĩa quan trọng của đất nước khi đã đi qua hơn nửa nhiệm kỳ Đại hội XII và chuẩn bị hướng tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nỗ lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội XII đã đề ra.

Đất nước đã chuyển sang giai đoạn hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng với nhiều cơ hội phát triển mới. Nhưng cũng đang đứng trước nhiều thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, bắt kịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Tình hình thế giới và khu vực cũng đang đứng trước những biến chuyển sâu sắc.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, nhiều trọng trách đang được đặt lên vai ngành ngoại giao, trong đó có việc đưa quan hệ của Việt Nam với các nước đi vào chiều sâu, thực chất hơn, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN vào năm 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021, qua đó đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương, nâng cao vị thế và hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, các Trưởng cơ quan đại diện cần chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo để kịp thời tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong nước xử lý các vấn đề liên quan; chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao phục vụ kinh tế, tìm kiếm, kết nối, giới thiệu cơ hội phát triển, nguồn đầu tư nước ngoài cho đất nước, nhất là cho các địa phương còn khó khăn.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội và Ban Đối ngoại Trung ương để đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động ngoại giao nghị viện, ngoại giao nhân dân với các nước; tích cực tham mưu, làm cầu nối để Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội nước ta tăng cường quan hệ hợp tác với Nghị viện/Quốc hội các nước. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác ngoại giao văn hóa, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đối với nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao cần chú ý việc nghiên cứu, tìm hiểu kinh nghiệm của nước bạn trong xây dựng và quản lý Nhà nước để từ đó, tham mưu cho Đảng và Nhà nước tiếp thu được các kinh nghiệm tốt, phù hợp với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân của đất nước ta.

Về cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đây là một bộ phận máu thịt của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Việc xây dựng cộng đồng người Việt vững mạnh ở nước ngoài cũng là để góp phần xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Việt Nam càng hội nhập sâu rộng thì công dân, kiều bào và doanh nghiệp của ta ở nước ngoài càng cần đến sự hỗ trợ của cơ quan đại diện ngoại giao.

Vì thế, cơ quan đại diện ngoại giao phải thực sự là chỗ dựa vững chắc cho bà con, phối hợp với chính quyền tạo điều kiện thuận lợi cho bà con trong quá trình sinh sống, làm việc tại nước sở tại.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các Trưởng cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, xây dựng Cơ quan đại diện ngoại giao đoàn kết, vững mạnh; chúc các Trưởng cơ quan ngoại giao, lãnh sự có một nhiệm kỳ thành công, góp phần thúc đẩy quan hệ của nước ta với bạn bè, đối tác, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước./.

Theo VOV.vn

Tin cùng chuyên mục