Tiếng việt | English

Công tác hiệp thương nhiều nơi vẫn còn mang tính hình thức

Một số địa phương, tỷ lệ người được dự kiến giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu còn thấp, làm quá trình hiệp thương mang tính hình thức

Sáng 28/6, tại TP. Đà Nẵng, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Tổng kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị.


Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị nhận định, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã đóng góp xứng đáng vào việc thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Đó là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu, tham gia giám sát, kịp thời khắc phục những sai sót trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần làm cho cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng thẳng thắn nhìn nhận hạn chế tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện.

Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Hội đồng nhân dân cùng cấp trong việc dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu ở một số địa phương còn chậm.

Một số địa phương, tỷ lệ giữa người được dự kiến giới thiệu ứng cử so với số lượng đại biểu được bầu còn thấp, thậm chí rất thấp, làm quá trình hiệp thương mang tính hình thức, ít có sự lựa chọn tại các hội nghị hiệp thương.

Thành phần cử tri tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri ở nhiều nơi vẫn phổ biến là “đại cử tri”.

Số lượng tổ chức các cuộc tiếp xúc cử tri ở các địa phương rất khác nhau, có nơi tổ chức trên 30 cuộc, có nơi chỉ tổ chức dưới 5 cuộc đối với mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, nhiều nơi còn làm khác nhau.

Tại tỉnh Đắc Nông, Đà Nẵng tổ chức từ 6 - 7 cuộc, trong khi có nhiều tỉnh tổ chức đến hàng trăm cuộc như: tỉnh Sóc Trăng (112 cuộc), TP.HCM (110 cuộc).

Số cử tri tham gia một cuộc tiếp xúc cử tri cũng khác nhau, có nơi chỉ 60 người tham dự nhưng có địa phương thu hút hàng trăm người.

Ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: “Chúng ta cùng nhau khẳng định những kết quả đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp vào kết quả bầu cử, chỉ ra các hạn chế trong quá trình tổ chức bầu cử; rút ra bài học cần thiết về tổ chức bầu cử và kiến nghị các quan điểm, biện pháp liên quan làm cơ sở để báo cáo Quốc hội xem xét chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các khóa tiếp theo"./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục