Tiếng việt | English

Đồng chí Trần Quốc Vượng: "Đẩy lùi suy thoái bằng giải pháp mạnh mẽ"

Phải kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh điều này khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc Tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 18/1 và được trực tuyến tại 64 điểm cầu trên cả nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 (Ảnh: Bá Thắng)

“Công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục”

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng yêu cầu toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục bám sát 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược do Đại hội XII của Đảng đề ra về công tác xây dựng Đảng để triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh mà trọng tâm là kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái trong Đảng bằng những giải pháp mạnh mẽ, kịp thời, phù hợp.

“Phải quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả và khắc phục cho được khuynh hướng thụ động, trông chờ hoặc chủ quan, nóng vội trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị” – ông Trần Quốc Vượng nhấn mạnh và lưu ý vấn đề tiếp tục hoàn thiện quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện ở các cấp.

Khẳng định việc tích cực tinh giản biến chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo mục tiêu Nghị quyết đề ra, làm cho bộ máy thực sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tuy nhiên, theo ông Trần Quốc Vượng, việc sắp xếp cần được thực hiện một cách thận trọng, chắc chắn, tránh cầu toàn, tránh nôn nóng “vì công tác tổ chức mà sai thì khó khắc phục”.

Bên cạnh đó là tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy định, quy chế về công tác tổ chức xây dựng Đảng, bảo đảm sự đồng bộ, liên thông, thống nhất giữa các quy định của Đảng và Nhà nước để thực hiện nghiêm công tác tổ chức xây dựng Đảng, làm căn cứ để kiểm tra, giám sát và là cơ sở để đánh giá cán bộ.

“Trước mắt, tập trung tham mưu ban hành Chỉ thị và hướng dẫn công tác nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; ngăn chặn, đẩy lùi và chấm dứt tình trạng chạy chức, chạy quyền” – Thường trực Ban Bí thư nói bày tỏ tin tưởng rằng ngành Tổ chức xây dựng Đảng sẽ không thỏa mãn với những kết quả đạt được; tiếp tục rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Giảm hàng trăm lãnh đạo các cấp

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, năm 2018, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát và chấp hành nghiêm chủ trương và sự chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp; tiếp tục đổi mới phương pháp, phong cách làm việc, hoàn thành khối lượng lớn công việc với chất lượng ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018 cũng nhấn mạnh, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị từng bước được đổi mới, sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Nhiều đầu mối trung gian được cắt giảm, từng bước khắc phục tình trạng trùng lắp, chồng chéo nhiệm vụ, lĩnh vực quản lý.

Tính đến cuối tháng 10/2018, đã giảm 3 ban chỉ đạo, 7 tổng cục và tương đương, khoảng 200 cục, vụ và tương đương, 64 ban, sở, ngành cấp tỉnh. Giảm hơn 50 lãnh đạo cấp tổng cục, trên 300 lãnh đạo cấp cục, vụ; gần 200 lãnh đạo ban, sở, ngành cấp tỉnh và tương đương, gần 10.000 lãnh đạo phòng; biên chế cũng giảm…


Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019  Ảnh: Bá Thắng

Cơ quan cũng tham mưu xây dựng Đề án trình Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về công tác cán bộ với 2 trọng tâm và 7 đột phá. Theo đó, tiếp tục đổi mới toàn diện công tác cán bộ; xác định đổi mới đánh giá cán bộ là khâu đột phá; đồng thời, xử lý hài hòa mối quan hệ giữa xây và chống; giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa đức và tài; giữa kế thừa, ổn định và đổi mới, phát triển.

Cùng với đó là rà soát, bổ sung, xây dựng quy hoạch cán bộ các cấp; tham mưu Bộ Chính trị giới thiệu được hơn 200 đồng chí đủ điều kiện, tiêu chuẩn trình Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến./.

Theo vov.vn

Tin cùng chuyên mục