Hôm nay 28-1, Đại hội XIII của Đảng thảo luận về các văn kiện và công tác nhân sự

Từ 8h đến 17h hôm nay, 28-1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm việc.

Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu làm việc tại hội trường, tiếp tục thảo luận dự thảo các văn kiện Đại hội XIII; xem xét, quyết nghị những vấn đề cần thiết liên quan đến các văn kiện Đại hội.

Buổi chiều, các đại biểu sẽ nghe báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về công tác nhân sự, thảo luận, biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; sau đó, các đại biểu tiến hành thảo luận các vấn đề liên quan trong quy trình nhân sự Đại hội. 

Trước đó, Đại hội đã dành 1,5 ngày thảo luận về dự thảo các văn kiện, bao gồm một nửa ngày thảo luận tại đoàn và 1 ngày thảo luận tại hội trường. Trong ngày làm việc hôm qua 27-1, 23 đại biểu đã phát biểu tham luận tại hội trường. Các ý kiến đều nhìn nhận, dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, chất lượng, phù hợp tình hình trong nước, quốc tế hiện nay, thể hiện sự kết tinh trí tuệ, tư duy về tầm nhìn chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc.

Các tham luận cho thấy quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước mà Đại hội đề ra; nhất là tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược.

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục