Kết quả từ sự chung sức, đồng lòng của hệ thống Mặt trận các cấp

Ngày 8/8, tại Ninh Bình, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lần thứ 13 Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khóa IX mở rộng, nhiệm kỳ 2019-2024.

Quang cảnh Hội nghị lần thứ 13, đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tới dự, có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến công tác Mặt trận: Đóng góp vào dự thảo báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024; dự thảo Đề án “Quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; dự thảo Nghị quyết liên tịch ban hành Quy chế phối hợp công tác của Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề án “thành lập Trường Cán bộ Mặt trận tổ quốc Việt Nam; đề án nâng cấp Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhiều vấn đề khác.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2022 của hệ thống Mặt trận các cấp đã đạt nhiều kết quả thiết thực, ý nghĩa, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, nhất là những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội của đất nước có nhiều khởi sắc. An sinh xã hội bảo đảm; tình hình lao động, việc làm phục hồi. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được kiểm soát. Hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục mở rộng, quốc phòng an ninh giữ vững, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế nâng lên.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: “Hệ thống Mặt trận các cấp cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, kết hợp tiêm phòng vaccine; đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội dịp cuối năm 2022; xây dựng tháng hành động vì người nghèo và các chương trình an sinh xã hội thiết thực; xây dựng nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cụ thể trong năm 2023; đề xuất những nội dung cần hiệp thương, chương trình giám sát toàn quốc; triển khai các hoạt động chăm lo cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư”.

Theo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục