Tiếng việt | English

Quốc hội tiến hành giám sát tối cao về phòng, chống xâm hại trẻ em

Ngày mai (25-5), kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV bước vào tuần làm việc thứ hai.

Theo chương trình kỳ họp, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của 2 dự án luật này. Bên cạnh đó, Quốc hội cũng nghe Tờ trình và thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Đáng chú ý, trong tuần tới, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội và thảo luận trực tuyến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Phiên thảo luận sẽ được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Quốc hội cũng thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều.

Ngoài ra, Quốc hội cũng nghe Tờ trình về dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Tờ trình về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Tuần làm việc thứ hai cũng là tuần làm việc cuối của đợt 1 kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV theo hình thức trực tuyến. Theo chương trình dự kiến, ngày 8-6, Quốc hội sẽ bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ chín theo hình thức họp tập trung tại Nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội).

Theo Hà Nội Mới

Tin cùng chuyên mục