Tiếng việt | English

Tiếp tục rà soát, chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao

Ngày 9-1, tại Hà Nội, Ban Kinh tế T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hoàng Lâm

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng: Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; cùng đại diện lãnh đạo Ban Cán sự Đảng Chính phủ, một số cơ quan của Quốc hội, ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình cho biết, trong năm 2018, Ban Kinh tế T.Ư tiếp tục đạt được nhiều kết quả toàn diện và nổi bật; phối hợp chặt chẽ với các cấp, ngành triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và các nhiệm vụ khác theo chức năng. Những kết quả này càng khẳng định chủ trương sáng suốt, kịp thời và đúng đắn của Bộ Chính trị về việc tái lập Ban Kinh tế T.Ư. Trong phương hướng công tác năm 2019, đồng chí cho biết, Ban chú trọng thực hiện tốt các nhiệm vụ xây dựng văn kiện về kinh tế- xã hội, chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như tham mưu, giúp Bộ Chính trị sơ kết, tổng kết một số chủ trương, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050; phát triển một số vùng kinh tế và địa phương;…Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội, trong đó đặc biệt tập trung giám sát thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị T.Ư 5, khóa XII. Chủ động nghiên cứu các nội dung liên quan lĩnh vực kinh tế- xã hội theo chương trình làm việc của Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư để phục vụ công tác thẩm định, tham gia ý kiến theo yêu cầu.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Quốc Vượng đánh giá cao sự đổi mới và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao của Ban Kinh tế T.Ư trong năm qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác của Ban trong năm 2019, đồng chí Trần Quốc Vượng đề nghị Ban cần tập trung nâng cao chất lượng, bảo đảm đúng tiến độ các nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu và đề xuất cho Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những vấn đề lớn về kinh tế-xã hội, phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất, các vấn đề xã hội gắn với kinh tế, góp phần thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2019 của đất nước. Ban phải thực sự là một trong những trung tâm của Đảng, Nhà nước về tập hợp trí tuệ, sự cộng tác, hợp tác của chuyên gia trong nước và ngoài nước đóng góp cho sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Trên cơ sở đó, phát hiện, đề xuất các nhiệm vụ đột xuất, thực sự cấp thiết, có ý nghĩa đối với đất nước và phục vụ xây dựng các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trong đó có Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2030. Cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác thẩm định; quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế để đưa các nghị quyết của Đảng đi nhanh vào cuộc sống. Đồng thời, qua đó phát hiện các mô hình, điển hình tiên tiến để khích lệ, biểu dương, nhân rộng cũng như rà soát, phát hiện những sai phạm để kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh. Tiếp tục rà soát, chủ động triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ do Ban Chấp hành T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao.

Đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban Kinh tế T.Ư cần sớm triển khai hoàn thiện Quyết định số 166-QĐ/TW của Bộ Chính trị, ngày 18-12-2018 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy. Chú trọng chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả, xây dựng tập thể vững mạnh, đoàn kết, thống nhất cao. Cần phải quan tâm đổi mới, hoàn thiện hơn nữa phương pháp công tác, phương pháp làm việc và tổ chức công việc. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả thiết thực việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện tốt Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư.

Theo Báo Nhân Dân

Tin cùng chuyên mục