Tiếng việt | English

542 đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt 3-2

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có quyết định tặng Huy hiệu Đảng và truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 3-2-2020 cho 542 đảng viên thuộc các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Trong đó, có 8 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên được tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 50 đảng viên được tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 62 đảng viên được tặng HuyHuy hiệu 55 tuổi Đảng, 66 đảng viên được tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 52 đảng viên được tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 197 đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 105 đảng viên được tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; truy tặng Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Đây là sự ghi nhận những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp bảo vệ và xây dựng nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục