57 tác phẩm báo chí vào vòng chung khảo Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2021

- Ngày 22-10, Hội đồng sơ khảo Giải thưởng Báo chí tỉnh đã họp xét vòng sơ khảo Giải thưởng Báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2021.

Hội đồng sơ khảo Giải báo chí Tuyên Quang họp xét tác phẩn vòng sơ khảo. Ảnh: Minh Hoa.

Giải thưởng báo chí tỉnh Tuyên Quang lần thứ III năm 2021 đã nhận được 115 tác phẩm dự thi. Sau khi sơ khảo, đã có 57 tác phẩm được xét vào vòng Chung khảo. Trong đó có 17 tác phẩm truyền hình, 3 tác phẩm phát thanh, 20 tác phẩm báo in, 5 tác phẩm báo ảnh và 12 tác phẩm báo điện tử.

Giải thưởng Báo chí tỉnh được thực hiện mỗi năm 1 lần, nhằm xét chọn, trao giải cho những tác giả có tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao; có hình thức thể hiện mới; sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần động viên, cổ vũ phong trào thi đua sáng tạo của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo điều kiện để các cá nhân, tập thể hoạt động trong lĩnh vực báo chí trao đổi kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh. 

Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục