Tiếng việt | English

Agribank Tuyên Quang phấn đấu tăng trưởng vốn huy động từ 10% /năm trở lên

- Ngày 27-6, Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khóa mới.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, đảng bộ đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hoạt động kinh doanh. Nguồn vốn đơn vị đạt 7.469 tỷ đồng, tăng 3.774 tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt 7.395 tỷ đồng, tăng 3.112 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ, tốc độ tăng trưởng bình quân 12%/năm; thực hiện an sinh xã hội trên 20 tỷ đồng…

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra mục tiêu phấn đấu nguồn vốn huy động tăng trưởng từ 10% trở lên/năm; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân hàng năm từ 9% trở lên; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ tín dụng dưới 3%; doanh thu dịch vụ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 15% trở lên...

Đại hội đã bầu bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy. Đồng chí Nguyễn Việt Hà, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Giám đốc Ngân hàng tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục