Bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Tuyên Quang

- Ngày 14-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Bộ Nội vụ, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) tỉnh Tuyên Quang. Đến dự có các đồng chí: Trần Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trung Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; lãnh đạo Trung tâm Thông tin (Bộ Nội vụ), Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND TP Đà Nẵng; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố và công chức, viên chức làm về công tác cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ, UBND TP Đà Nẵng, UBND tỉnh Tuyên Quang chứng kiến Lễ ký kết bàn giao phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Tuyên Quang.

Phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC tỉnh Tuyên Quang được UBND TP Đà Nẵng chuyển giao cho UBND tỉnh Tuyên Quang là phần mềm phục vụ công tác quản lý Nhà nước đối với CBCCVC của một cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước. Trong đó, quản lý về: Quá trình công tác; hồ sơ CBCCVC; quá trình lương, phụ cấp; quá trình đào tạo, bồi dưỡng; quá trình khen thưởng, kỷ luật; quá trình bảo hiểm...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn nhấn mạnh, phần mềm là một trong những công cụ quan trọng, nền tảng để xây dựng đội ngũ CBCCVC ngày càng tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Đồng chí đề nghị, UBND TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các ngành chức năng hỗ trợ thêm về nghiệp vụ, kỹ thuật để phần mềm hoạt động hiệu quả, giúp tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt công tác quán lý CBCCVC trên địa bàn. Tỉnh cần ban hành quy chế hoạt động, trách nhiệm của các sở, ngành, huyện, thành phố, CBCCVC, tạo nền tảng, cơ sở, căn cứ để xây dựng chính quyền điện tử ở địa phương.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Bộ Nội Vụ, UBND TP Đà Nẵng về việc triển khai phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Để việc triển khai phần mềm đạt hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng trong việc tiếp nhận và quản lý, sử dụng phần mềm; các sở, ngành, huyện, thành phố trên địa bàn phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, triển khai và sử dụng, quản lý phần mềm đạt hiệu quả. Đồng thời, cử CBCCVC có nghiệp vụ, kỹ năng làm đầu mối trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý và thường xuyên cập nhật, khai thác dữ liệu trên phần mềm, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời...

Tin, ảnh: Phạm Huyền

Tin cùng chuyên mục