Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3

- Ngày 30-11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX.

Lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Thị Thanh Trà, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến thẩm tra 4 dự thảo nghị quyết dự kiến được trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, gồm: Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2022; quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; danh mục các lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Tuyên Quang; quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Các đại biểu cơ bản đồng tình nhất trí với các dự thảo nghị quyết được trình, đồng thời đề nghị các sở, ngành cần làm rõ hơn những khoản thu, chi tăng, giảm so với năm 2021. Trên cơ sở các nguyên tắc thu chi, đại biểu cũng đề nghị ngành Tài chính phải cân đối một cách hợp lý các khoản chi vừa đảm bảo cho đầu tư phát triển vừa đảm bảo an sinh xã hội. Đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận đặc thù các lĩnh vực, định mức, đối tượng cho vay của Quỹ đầu tư phát triển tỉnh; định mức chi cho hoạt động của cơ quan dân cử...

Sau khi nghe các ngành giải trình, làm rõ các nội dung liên quan đến nội dung thẩm định, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo tổng hợp, tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các dự thảo nghị quyết đảm bảo đầy đủ, chất lượng để trình tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục