Tiếng việt | English

Bế giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính năm 2019

- Ngày 8-11, Trường Chính trị tỉnh tổ chức lễ bế giảng các lớp Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính K1, K2, K3, K4 năm 2019.


Lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh trao Giấy khen cho các học viên
có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện.

Lớp học khai giảng từ tháng 2 đến tháng 10-2019. Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính nhà nước; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, MTTQ và đoàn thể nhân dân.

Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó, 36 học viên đạt loại giỏi, 291 học viên đạt loại khá, 52 học viên đạt loại trung bình. Tại lễ bế giảng, Trường Chính trị tỉnh đã khen thưởng 34 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.  

  Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục