Tiếng việt | English

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

TQĐT - Ngày 28-6, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc. Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

Các đồng chí: Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thắng;
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn chủ trì hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trình bày dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Theo đó, dự thảo Chương trình hành động nêu rõ: BCH Đảng bộ tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về phát triển công nghiệp, nông, lâm nghiệp hàng hóa, du lịch; cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; nâng cao chất lượng kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị và xây dựng nông thôn mới; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ. Ngoài ra, BCH Đảng bộ tỉnh sẽ lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng chính quyền, cải cách tư pháp, đổi mới hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Thảo luận và tham gia ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh, các đại biểu bày tỏ sự đồng tình cao với những nội dung đã nêu trong dự thảo, đồng thời đóng góp các ý kiến, tập trung vào một số nội dung như: đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tập trung vào một số ngành có tiềm năng, lợi thế; nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sản lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm; triển khai thực hiện nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa; khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; cần đa dạng hóa các nguồn vốn để xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ nhân dân, kiên cố hóa kênh mương, giao thông nội đồng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh công tác quản lý đô thị, xây dựng đô thị văn minh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần tổ chức tốt việc học tập, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Kế hoạch số 11, ngày 30-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Sau khi học tập Nghị quyết, cán bộ, đảng viên phải viết thu hoạch theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị. Các cấp ủy đảng, các cơ quan, đơn vị cần rà soát, bổ sung xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và nghị quyết đại hội cấp mình một cách cụ thể, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị; người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải xây dựng kế hoạch hành động của cá nhân, nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ngoài ra, các cấp, ngành phải tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2016 đã đề ra.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục