Tiếng việt | English

Bộ tư lệnh Quân khu 2: Kiểm tra công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật của Bộ CHQS tỉnh

TQĐT - Ngày 13-7, đoàn cán bộ Bộ Tư lệnh Quân khu 2 do Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ CHQS tỉnh.

Dự buổi kiểm tra có Đại tá Trần Anh Du, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan chức năng của Bộ CHQS tỉnh.

6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ban hành và triển khai thực hiện Nghị quyết năm; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; duy trì thực hiện nghiêm túc ngày Chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật…

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2 đã biểu dương và đánh giá cao kết quả công tác đảng, công tác chính trị và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2016 của Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí yêu cầu, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; củng cố và duy trì thực hiện tốt tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống LLVT Quân khu, tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã kiểm tra kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của Ban CHQS huyện Yên Sơn.     

Đăng Ninh
(Bộ CHQS tỉnh)

Tin cùng chuyên mục