Các ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2016

TQĐT - Trong 2 ngày 18 và 19-1, Cục Thuế tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Sở Giao thông vận tải, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
và các đại biểu dự hội nghị tại Cục Thuế tỉnh.

Đồng chí Trần Ngọc Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị ngành Thuế; đồng chí Phùng Quang Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị ngành Kiểm sát và Tòa án nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Hải Anh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Bảo hiểm xã hội tại điểm cầu Tuyên Quang. 

Phát biểu tại hội nghị ngành Y tế, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn yêu cầu trong năm 2016, ngành Y tế tỉnh cần triển khai hiệu quả Kết luận số 118-KL/TW, ngày 4-1-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Đồng thời, xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý y tế và thầy thuốc có cơ cấu hợp lý, đủ về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; tiếp tục đổi mới phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Ngành cần có nhiều giải pháp khắc phục tình trạng quá tải trong các bệnh viện, triển khai cơ chế tự chủ kinh phí; tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016.

Phát biểu tại hội nghị ngành Thuế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực nhấn mạnh, năm 2016 ngành thuế tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, tổ chức thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước với số thu phấn đấu tăng tối thiểu 10% so với dự toán HĐND tỉnh thông qua ngày 22-12-2015. Ngành phối hợp với các cấp, ngành làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết những vướng mắc trong công tác triển khai nhiệm vụ; thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý thu, xây dựng phát triển các nguồn thu phấn đấu hoàn thành và vượt mức kế hoạch thu được giao.

Phát biểu tại hội nghị ngành Tòa án và Kiểm sát, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Phùng Quang Đông đề nghị trong năm 2016, ngành cần tập trung tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng chương trình cụ thể thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp theo đúng chức năng, nhiệm vụ ngành; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần phòng chống tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Năm 2016, ngành BHXH Việt Nam tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện tốt chế độ chính sách BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân; hoàn thiện các quy trình quản lý nghiệp vụ phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị; Đề án “Lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012 - 2015 và giai đoạn 2020”, Đề án “Chiến lược phát triển ngành BHXH giai đoạn 2013 - 2020”; đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn quỹ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020.

Triển khai nhiệm vụ năm 2016 và kế hoạch phục vụ hành khách Tết Nguyên đán, lễ hội xuân Bính Thân 2016, ngành Giao thông vận tải tỉnh và các doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải tiếp tục thực hiện chủ trương siết chặt công tác quản lý hoạt động vận tải và tăng cường kiểm soát tải trọng xe theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GTVT; bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Bính Thân 2016.

Nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đề ra năm 2016 là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước; nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tham mưu với Tỉnh ủy kịp thời tháo gỡ; tập trung lãnh đạo làm tốt công tác xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

Năm 2016, Thành ủy Tuyên Quang tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2021; thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực đột phá của tỉnh, thành phố; hoàn thành các quy hoạch ngành, lĩnh vực trọng yếu; hoàn thành Đồ án quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch và công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai gắn với khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị…

Mục tiêu chủ yếu LĐLĐ tỉnh đề ra trong năm 2016 gồm: Phấn đấu 100% đoàn viên, CNVC-LĐ khối hành chính sự nghiệp và 80% đoàn viên, người lao động khối sản xuất kinh doanh được học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tổ chức Công đoàn; thành lập 10 công đoàn cơ sở; kết nạp mới 800 đoàn viên công đoàn trở lên; vận động ủng hộ Quỹ “Mái ấm Công đoàn” đạt từ 700 triệu đồng trở lên; hỗ trợ CNVC-LĐ sửa chữa và xây dựng từ 30 nhà ở “Mái ấm công đoàn” trở lên...

Tin, ảnh: P.V

Tin cùng chuyên mục