Tiếng việt | English

Cập nhật chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp

- Ngày 26-8, Sở Tư pháp phối hợp với Cục Thuế tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Các doanh nghiệp đã được giới thiệu 3 chuyên đề, gồm: Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24-6-2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 1-8-2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 1-8-2019 của HĐND tỉnh ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; nội dung cơ bản của Luật Quản lý thuế 2019.

Những nội dung này sẽ giúp doanh nghiệp xây dựng chiến lược hoạt động sản xuất, kinh doanh, nắm bắt những cơ hội đầu tư mới có sự hỗ trợ của tỉnh; đảm bảo yếu tố pháp lý góp phần ổn định sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục