Tiếng việt | English

Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Dương Minh Nguyệt tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII

- Từ ngày 10 đến 12-12, Đoàn đại biểu thanh niên Tuyên Quang đã tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.


Đồng chí Dương Minh Nguyệt (người ôm hoa), Chủ tịch hội LHTN Việt Nam tỉnh tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 137 anh chị tham gia Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Chủ tịch hội LHTN tỉnh Dương Minh Nguyệt được hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục