Tiếng việt | English

Chung sức, đồng lòng đưa nghị quyết vào cuộc sống

- Từ năm 2015 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai rộng khắp nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Từ đó, huy động được sức mạnh đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Báo Tuyên Quang có cuộc phỏng vấn với đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh về những kết quả và nhiệm vụ trong thời gian tới:

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những dấu ấn nổi bật trong hoạt động của các cấp MTTQ tỉnh trong việc tham gia thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020?


Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng: Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy, chủ động triển khai toàn diện và có hiệu quả chương trình công tác; góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Một số kết quả nổi bật là:

Một là, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung tham gia thực hiện tốt phong trào “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong đó trọng tâm là thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 22/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016 - 2020: với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”. Lấy sức dân để chăm lo cho dân, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tham gia đóng góp ngày công, vật liệu trên 437.742,5 triệu đồng; hiến trên 113.098 m2 đất; đóng góp hàng trăm ngàn ngày công lao động… Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, trong đó chú trọng vận động nhân dân xây dựng các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp - thủy sản mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Hai là, Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”. Từ 2016 - 2020, Quỹ Vì người nghèo các cấp cùng với sự giúp đỡ của cộng đồng đã thăm hỏi, hỗ trợ giúp đỡ cho trên 16.138 hộ nghèo, trong đó giúp hỗ trợ cho 1.399 hộ gia đình nghèo xây dựng và làm nhà ở mới với số tiền trên 36 tỷ đồng. Năm 2020, MTTQ tỉnh phát động xây dựng 250 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII với kinh phí trích từ Quỹ Vì người nghèo các cấp trên 7,9 tỷ đồng, cùng với các hoạt động khác đã góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững.

Ba là, Tham gia thực hiện công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, nổi bật là tham gia thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. MTTQ tỉnh đã chủ trì hiệp thương phân công các tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các công việc để tham gia giúp đỡ nguồn lực cho trẻ. Từ 2019 đến nay, MTTQ các cấp đã vận động xã hội hóa được trên 5 tỷ đồng, tham gia hiến đất, giúp đỡ hàng trăm nghìn ngày công lao động và nhiều thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ... qua đó góp phần đưa tỷ lệ huy động trẻ vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Bốn là, Thực hiện Kế hoạch số 375-KH/TU ngày 6/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. MTTQ tỉnh phát động phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải và chống rác thải nhựa”, MTTQ các cấp huyện và cơ sở đã tổ chức phát động, thành lập 916 mô hình tự quản về bảo vệ môi trường và xử lý rác thải, chống rác thải nhựa; 1.551/1.733 khu dân cư ký cam kết bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức, bước đầu tạo thành phong trào tự giác trong nhân dân, nhân dân đồng tình hưởng ứng thực hiện.

Năm là, Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tập hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh với các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Hằng năm tổ chức tốt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, từ đó gắn kết chặt chẽ hơn tình làng nghĩa xóm, sự đồng thuận của nhân dân ở từng khu dân cư.

Sáu là, Tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ chức phát động, vận động xã hội hóa với số tiền trên 9,7 tỷ đồng (tiền mặt trên 8,7 tỷ đồng, hiện vật trên 01 tỷ đồng), các hình thức tuyên truyền linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo sức lan tỏa trong nhân dân, góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh. Vì miền Trung ruột thịt, trong những ngày tháng 10/2020, MTTQ các cấp trong tỉnh đã và đang tích cực triển khai, tổ chức phát động, vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp và nhân dân đóng góp ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa bão gây ra.

Ban công tác Mặt trận thôn 11, xã Tứ Quận (Yên Sơn) vận động nhân dân trồng cây ăn quả,
nâng cao thu nhập.  Ảnh: Ngọc Hưng

 

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra?

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng: Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, MTTQ và các tổ chức thành viên tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội với chính quyền các cấp, vận động các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm gắn với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”, phong trào “Tuyên Quang chung tay xử lý rác thải, chống rác rác thải nhựa” và các phong trào thi đua của từng tổ chức, đơn vị; với phương châm lấy sức dân để chăm lo cho dân, nâng cao chất lượng các mô hình tự quản ở khu dân cư, thông qua những việc làm cụ thể, nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng; phát huy vai trò của tổ chức tôn giáo cùng tham gia thực hiện các phong trào thi đua, tạo sự đồng thuận và lan tỏa trong nhân dân cùng tham gia thực hiện.

- Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề nhân dân quan tâm; làm tốt việc theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) bằng những việc làm, hành động cụ thể; đổi mới phương thức hoạt động; cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động; năng động sáng tạo, tâm huyết với công việc, gắn bó mật thiết với cơ sở, nhân dân; lắng nghe ý kiến nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quan tâm thực hiện tốt công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện những nhân tố điển hình để biểu dương, khen thưởng, lan tỏa trong cộng đồng.

Phóng viên: Trước mắt MTTQ các cấp sẽ triển khai những công việc gì để Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống?

Đồng chí Nguyễn Hưng Vượng: Mặt trận Tổ quốc các cấp kịp thời quán triệt, học tập nghị quyết; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình. Tổ chức phát động và thực hiện các phong trào thi đua, động viên các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên góp phần xây dựng quê hương phát triển toàn diện, bền vững. Trước mắt tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020; lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Triển khai kịp thời, đúng quy trình, quy định về Mặt trận Tổ quốc tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phóng viên: Xin cảm ơn đồng chí!

Thực hiện: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục