Chương trình hành động (tóm tắt) của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Từ ngày 4 đến hết ngày 17-5-2021, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định. Báo Tuyên Quang trân trọng giới thiệu chương trình hành động tóm tắt của các ứng cử viên.

Tin cùng chuyên mục