Cụm thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc họp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TQĐT - Sáng 29-7, tại Hội trường UBND tỉnh, Cụm Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc gồm: Tuyên Quang, Bắc Kạn, Bắc Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016.

Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo của 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; lãnh đạo Sở Nội vụ và Ban Thi đua Khen thưởng của 7 tỉnh.


Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng
Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tuyên Quang, Cụm phó Cụm Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh
trung du và miền núi phía Bắc năm 2016 phát biểu khai mạc hội nghị.

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đà cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, các tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao”, “Chất lượng cao, hao phí ít”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Thi đua sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn”… Trong 6 tháng đầu năm 2016, 7 tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống của nhân dân được cải thiện, chính trị - xã hội ổn định, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Tại hội nghị, lãnh đạo của 7 tỉnh đã phát biểu ý kiến tham luận nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới. Các đại biểu dự hội nghị đã nghe 3 báo cáo tham luận điển hình của tỉnh Yên Bái về chăn nuôi thỏ, tỉnh Phú Thọ về cải cách hành chính, tỉnh Thái Nguyên về phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Thị Hà chỉ đạo trong thời gian tới, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng, Ban Thi đua - Khen thưởng các tỉnh tham mưu tốt cho lãnh đạo các tỉnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, đẩy mạnh công tác truyền thông, nêu gương tập thể, cá nhân có mô hình tốt, điển hình tiên tiến, tăng cường giao lưu học hỏi giữa các tỉnh. Đồng chí lưu ý các tỉnh phải tập trung vào 2 phong trào: “Xây dựng nông thôn mới” và “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống nhân dân.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn, Cụm trưởng Cụm Thi đua - Khen thưởng 7 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc năm 2016 khẳng định, trong tình hình kinh tế thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng những nỗ lực rất cao, 7 tỉnh trong Cụm đã có bước tăng trưởng khá, hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong 6 tháng cuối năm 2016, nhiệm vụ còn rất nặng nề, đồng chí Cụm trưởng mong các tỉnh chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016. Cụ thể, tiếp tục tổ chức các phong trào thi đua theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội; phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong việc tập hợp, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua, thực hiện tốt bình xét thi đua và khen thưởng theo đúng quy định. 

Tin, ảnh: Quang Hòa

Tin cùng chuyên mục