Tiếng việt | English

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II thành công tốt đẹp

- Sáng 7-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc.
 


Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Bình khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Trước đó, tại Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, bầu khuyết 2 đồng chí. Đồng chí Đặng Văn Sình, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ khoá II được bầu là Phó Bí thư Huyện uỷ, bầu khuyết 1 Phó Bí thư; bầu 5 đồng chí vào Uỷ viên UBKT Huyện uỷ, bầu khuyết 2 đồng chí; bầu 21 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.


Đại hội bầu đại biểu dự đại hội cấp trên.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá của Đảng bộ trong thời kỳ mới. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Huyện Lâm Bình đề ra 2 khâu đột phá: Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của huyện; Phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị gia tăng. 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Nâng cao chất lượng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc để huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong giai đoạn tiếp theo; Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông kết nối vùng, hạ tầng du lịch; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện, cán bộ, công chức xã có phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội dưới cơ sở và 18 chỉ tiêu chủ yếu.

Sau 3 ngày làm việc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Lâm Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp. 

Tin, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục