Tiếng việt | English

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII thành công tốt đẹp

- Chiều 25-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục nội dung chương trình làm việc và bế mạc.
 

 


Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII,
nhiệm kỳ 2020- 2025.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị. Nhiều tham luận đề xuất những giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII. Trong đó, tập trung vào các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng đội ngũ cán bộ; tiếp tục xây dựng và nâng cao chất đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã; phát huy hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chất lượng giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố theo chức năng; hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự...


Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 ra mắt tại Đại hội.

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 -2025 gồm 17 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã thành công tốt đẹp. 

 

Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục