Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII thảo luận tại tổ

- Chiều 13-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên thảo luận tại tổ. Đại biểu nghiên cứu, tham gia các ý kiến vào Dự thảo báo cáo chính trị; dự thảo Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu thuộc tổ đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn đóng góp ý kiến sôi nổi.

Đại hội chia thành 10 tổ thảo luận. Phát huy trí tuệ tập thể, với tinh thần sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm và xây dựng, các tổ đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến phân tích sâu sắc, có tính thuyết phục cao khi tham gia vào các vấn đề cụ thể trong dự thảo các văn kiện. Hầu hết các ý kiến cho rằng Dự thảo báo cáo chính trị đ­ược chuẩn bị rất công phu, thể hiện dân chủ, tính chiến đấu, tính tổng kết cao; bố cục, kết cấu các ch­ương, mục, nội dung trình bày đầy đủ, trình tự các nội dung đ­ược sắp xếp khoa học, lô gíc giúp cho cán bộ, đảng viên dễ hiểu, tiếp thu. Nội dung Dự thảo báo cáo chính trị đã đề cập đầy đủ đến những vấn đề quan trọng của tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực kinh tế, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối nội, đối ngoại của tỉnh, phát huy được ý chí, khát vọng vươn lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Các đại biểu đã nhất trí cao với các mục tiêu, chỉ tiêu, quan điểm, định hướng phát triển và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và xu thế phát triển chung của đất nước. Các ý kiến phát biểu đều cơ bản nhất trí với Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI, dự thảo Nghị quyết Đại hội, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Tất cả các ý kiến tham gia thảo luận đã được Đoàn Chủ tịch Đại hội tiếp thu để bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục