Đại hội đại biểu Hội CCB xã Xuân Quang

- Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Xuân Quang vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là đơn vị được Hội CCB huyện Chiêm Hoá chọn tổ chức đại hội trước rút kinh nghiệm cấp cơ sở.

Đại diện lãnh đạo huyện Chiêm Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Hội CCB xã Xuân Quang, nhiệm kỳ 2022- 2027.

Trong 5 năm qua, Hội CCB xã Xuân Quang đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác, góp phần xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh. Cán bộ, hội viên tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; động viên hội viên tham gia phát triển kinh tế - xã hội; tập hợp, đoàn kết, động viên CCB rèn luyện, giữ gìn đạo đức cách mạng... Toàn hội có 162 hội viên có đất rừng sản xuất với tổng diện tích 81 ha. Toàn hội có 9 hội viên đạt sản xuất kinh doanh giỏi; hội viên có mức thu nhập khá chiếm 91,7%; hội viên CCB nghèo giảm xuống còn 1 hộ. Hội CCB xã đã phối hợp giúp đỡ 5 hộ hội CCB nghèo xoá nhà tạm, dột nát, với tổng số tiền trên 140 triệu đồng. 

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội CCB xã Xuân Quang tiếp tục phấn đấu đến hết năm 2027 thu nhập bình quân đầu người gia đình hội viên đạt trên 57 triệu đồng; trong nhiệm kỳ phát triển mới từ 3 đến 5 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi; giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo bình quân 4 hộ/năm, nâng hộ có mức sống khá, giàu trên 1%/năm; có 100% Chi hội xây dựng quỹ hội, đạt bình quân 2,2 triệu/hội viên...

Ban chấp hành Hội CCB xã Xuân Quang, nhiệm kỳ 2022- 2027 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH Hội CCB khóa mới; bầu 6 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội CCB huyện. 

Ngay sau đại hội, Hội CCB huyện đã tổ chức cuộc họp rút kinh nghiệm. Theo đánh giá của Hội CCB huyện, Đại hội đại biểu CCB xã Xuân Quang đã chuẩn bị chu đáo nội dung văn kiện phục vụ đại hội, đại biểu dự đại hội đầy đủ, nghiêm túc; quá trình tổ chức đại hội đúng chương trình đề ra. 

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục