Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện Sơn Dương lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021

TQĐT - Sáng 19-7, Hội LHPN huyện Sơn Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị̣ được Hội LHPN tỉnh chọn làm Đại hội điểm cấp huyện, thành phố.

Dự Đại hội có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội LHPN tỉnh; lãnh đạo Hội LHPN các huyện, thành phố; 180 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 25.000 hội viên phụ nữ trong huyện.


Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh gặp gỡ cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ huyện Sơn Dương.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Sơn Dương đã triển khai hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua. Các cuộc vận động, phong trào thi đua phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, tăng dần độ đồng đều giữa các cơ sở hội. Hiện nay, 100% BCH hội từ huyện đến cơ sở đều xây dựng quỹ hội; 100% chi hội có quỹ hội. Hội LHPN huyện liên tục được Hội LHPN tỉnh công nhận là đơn vị vững mạnh xuất sắc; từ năm 2011 đến năm 2014, Hội liên tục được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng bằng khen.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Đại hội đã đề ra 3 nhiệm vụ chính, 11 chỉ tiêu quan trọng và 4 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, công tác tuyên truyền giáo dục, khai thác tối đa các chương trình, dự án, nguồn quỹ giúp hội viên được vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương phát triển.

Đại hội đã bầu 25 đồng chí vào BCH Hội LHPN huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021; bầu 32 đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Tại phiên họp thứ nhất, BCH Hội LHPN huyện khóa XX, đồng chí Phan Thị Minh Tâm tái cử chức danh Chủ tịch Hội LHPN huyện.

Đánh giá, rút kinh nghiệm tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Huề, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khẳng định, Hội LHPN huyện Sơn Dương đã thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh Hội về công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo của Ban Chấp hành Hội LHPN huyện khóa XIX, đề án nhân sự khóa XX. Để Đại hội đại biểu Hội LHPN huyện và tương đương thành công, cần phải thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh Hội về công tác chuẩn bị báo cáo, nhân sự cũng như việc lấy ý kiến tham gia vào các báo cáo trình đại hội. Ban Chấp hành Hội LHPN các huyện nói chung, Ban Thường vụ nói riêng quan tâm sát sao các tiểu ban phục vụ đại hội, phân công công việc cụ thể cho các tiểu ban. Cần làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đề ra được mục tiêu, nhiệm vụ sát với thực tiễn địa phương, góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Tin, ảnh: Bàn Thanh

Tin cùng chuyên mục