Tiếng việt | English

Đại hội đảng cấp cơ sở đúng tiến độ, chất lượng

- Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đến nay việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở được diễn ra đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.


Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tính đến ngày 25-6 toàn tỉnh đã có 368/448 chi đảng bộ cơ sở tổ chức thành công đại hội. Các đảng bộ cấp trên cơ sở lãnh đạo hoàn thành đại hội cấp cơ sở là: Huyện Na Hang, Lâm Bình, Hàm Yên, Sơn Dương; Đảng bộ Công an tỉnh, Đảng bộ Quân sự tỉnh. Theo đó, các đảng bộ cơ sở đã bầu 2.410 đồng chí vào Ban Chấp hành, bầu 525 đồng chí vào Ban Thường vụ, bầu 201 đồng chí bí thư, 319 phó bí thư đảng ủy cơ sở. Đối với các chi bộ cơ sở, có 9 chi bộ chỉ bầu bí thư, 20 chi bộ chỉ bầu bí thư, phó bí thư; 126 chi bộ cơ sở bầu chi ủy, bí thư, phó bí thư. Trong đó có 953 đồng chí tham gia Ban Chấp hành lần đầu.

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy khóa mới thực hiện theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các hướng dẫn của cấp trên. Nguồn nhân sự được tổ chức khảo sát lấy ý kiến trong cấp ủy, cán bộ chủ chốt, nơi cư trú theo đúng quy trình hướng dẫn. Trên cơ sở nguồn quy hoạch cán bộ của từng đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ bản bảo đảm cơ cấu độ tuổi trong Ban Chấp hành; có chú ý phát hiện những nhân tố mới có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới, nhân sự đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên được cấp ủy khóa trước chuẩn bị và có số dư theo quy định; báo cáo lên cấp ủy cấp trên xem xét, phê duyệt trước khi trình đại hội nghiên cứu, thảo luận nhân sự ứng cử và tiến hành bầu cử cấp ủy khóa mới, bầu cử đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên. Danh sách bầu cử do cấp ủy khóa trước chuẩn bị có số dư theo quy định. Hầu hết, các đảng bộ cơ sở bầu đủ số lượng cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, ủy viên ủy ban kiểm tra; bầu bí thư, phó bí thư, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đúng với dự kiến nhân sự của cấp ủy khóa trước chuẩn bị. Huyện Yên Sơn đã hoàn thành đại hội đảng cấp cơ sở vào ngày 25-6 đúng theo kế hoạch.

Đồng chí Lê Quang Toàn, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Sơn cho biết: Để chuẩn bị tốt cho đại hội, cùng với công tác nhân sự, huyện đã quan tâm chỉ đạo sát sao công tác xây dựng văn kiện. Báo cáo chính trị tại các đại hội đều đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua; xác định được mục tiêu, phương hướng, giải pháp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới, hầu hết các chi, đảng bộ xác định được khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cấp ủy các cơ sở quan tâm đến việc thảo luận, tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội. Các ý kiến tham gia sôi nổi, đóng góp thẳng thắn và cơ bản đồng thuận cao với báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và chương trình hành động của chi, đảng bộ. Nội dung tham luận đã tập trung vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và đề xuất giải pháp để thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Triệu Quang Hải, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Quang (Chiêm Hóa) chia sẻ: Đại hội Đảng bộ xã vừa được diễn ra thành công tốt đẹp, dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đều đồng thuận, tin tưởng và đánh giá cao kết quả, thành công của đại hội. Trước đại hội, xã đã làm tốt công tác nắm tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua để tạo khí thế sôi nổi trong nhân dân hướng về đại hội...

Có thể nói, công tác tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ cơ sở trong toàn tỉnh thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ các nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Đến ngày 29-6 toàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức đại hội các chi đảng bộ cơ sở theo kế hoạch. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để các đảng bộ cấp huyện và tương đương tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.                 

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục