Tiếng việt | English

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh: Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ ngay sau thành lập

- Ngay sau khi Tỉnh ủy công bố các quyết định thành lập, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp Ban Thường vụ phân công công việc cho các phòng, ban. Đồng thời, tiến hành sắp xếp bộ máy, nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, công việc với quyết tâm chính trị cao nhất.

Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 1269-QĐ/TU ngày 16-1-2020 của BCH Đảng bộ tỉnh trên cơ sở sáp nhập Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Việc sáp nhập này đã giảm bớt 1 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy; giảm 4 cơ quan tham mưu giúp việc (tương đương 4 phòng, ban), 2 tổ chức đoàn thể (Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên). Việc hợp nhất hai đảng bộ nhằm tinh giản bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, thực sự là hạt nhân lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị. Đồng thời làm cho tổ chức đảng hợp lý hơn, khoa học hơn, phù hợp với các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy. Hiện nay, Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có 133 tổ chức cơ sở đảng với gần 5.000 đảng viên.   


Lãnh đạo Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và cán bộ
Ban tổ chức Đảng ủy trao đổi nghiệp vụ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Trước hết, Đảng ủy sẽ thực hiện ổn định tư tưởng cán bộ, đảng viên, chuyển giao tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, rà soát, đối chiếu hồ sơ của 2 Đảng ủy cũ để kiện toàn tổ chức. Đảng ủy khối đã họp BCH kiện toàn lại UBKT Đảng ủy khối để tiến hành ngay việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp. Cùng với đó, giao cho văn phòng xây dựng kế hoạch công tác năm, sắp xếp phòng làm việc để cán bộ bắt tay thực hiện nhiệm vụ ngay. Đồng thời chỉ đạo tổ chức công đoàn và các đoàn thể trong khối rà soát kiện toàn lại tổ chức, hoạt động. 

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy chia sẻ: Do việc hợp nhất đúng vào dịp chuẩn bị đại hội Đảng các cấp nên công việc khá nhiều. Ban đã tham mưu cho cấp ủy xây dựng quy chế làm việc của BCH, UBKT Đảng ủy. Hiện tại, Ban đang dồn lực tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các chi bộ thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; hướng dẫn chuẩn bị văn kiện, nhân sự để đại hội đảng bộ cấp cơ sở, đồng thời chuẩn bị, tham mưu xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Ban cũng khẩn trương thực hiện chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên theo các quyết định của BCH Đảng bộ tỉnh.

Công việc kiện toàn tổ chức đoàn thanh niên đã hoàn thành. Theo đó, sau sáp nhập đoàn khối có 83 cơ sở đoàn với trên 8.000 đoàn viên thanh niên. Đồng chí Tiêu Thị Hương, Phó Bí thư đoàn Khối cho biết, cùng với việc củng cố tổ chức, đoàn khối bổ sung chương trình công tác năm, xây dựng kế hoạch tháng thanh niên (tháng 3 - năm 2020); đẩy mạnh các phong trào thi đua, trọng tâm là các công trình chào mừng đại hội đảng bộ các cấp...    

Đồng chí Nguyễn Xuân Chiến, Bí thư Đảng ủy Khối nhấn mạnh: “Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục nghiên cứu, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, cán bộ trong khối để trở thành một tổ chức hữu cơ, chặt chẽ, hoạt động thông suốt; chú ý sở trường, năng lực cống hiến của từng cá nhân, phát huy thế mạnh của các đồng chí kiêm nhiệm trong ban chấp hành. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối sẽ chú trọng tìm giải pháp thực hiện nhiệm vụ; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn mới. Đồng thời chuẩn bị nhân sự, văn kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ Khối giai đoạn 2020 - 2025” thành công tốt đẹp.

Bài, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục