Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

- Sáng 20 - 4, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Sau 5 năm triển khai, việc thực hiện Chỉ thị 05 đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn khối. Tập thể cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ nội dung trọng tâm, đột phá phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã lựa chọn nội dung thực hiện tập trung vào những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra; những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những tồn đọng kéo dài được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, thực hiện chế độ, chính sách, cải cách hành chính, công tác phát triển đảng viên ở các chi bộ lâu năm không phát triển đảng viên…

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020.

Nhiều đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị, tạo sức lan toả mạnh mẽ. Trong 5 năm, Đảng bộ khối có 12 mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, điển hình như mô hình "Ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính" của Đảng bộ Kho Bạc Nhà nước tỉnh; "Bưu tá tận tụy" của Đảng bộ Bưu điện tỉnh; "Một cửa liên thông" của Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường…

Toàn khối đã có 146 tập thể, 277 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Khối đã lựa chọn 17 tập thể, 18 cá nhân đề nghị tỉnh khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương những tập thể và cá nhân có những việc làm thiết thực, hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị 05 giai đoạn 2016-2020. Đồng chí yêu cầu, các chi bộ, đảng bộ trong khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị 05 và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy khối gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên.

Cán bộ, người đứng đầu thực hiện tốt Quy định về trách nhiệm nêu gương, duy trì việc học và làm theo Bác thành việc làm thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ, đảng bộ làm tốt công tác tham mưu những khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; thực hiện giao việc đột phá cho người đứng đầu.

Đối với chi bộ, đảng bộ các doanh nghiệp tăng cường lao động sản xuất, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế bản thân, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Lãnh đạo khối trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020.

Các cấp ủy trong khối thực hiện việc khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác để tạo sức lan tỏa trong nhân dân, thực hiện mục tiêu "Lấy cái đẹp dẹp cái xấu"…góp sức thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần đưa tỉnh Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Nhân dịp này, Đảng ủy Khối đã tặng Giấy khen cho 40 tập thể và 54 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016- 2020.

Trước đó, đại diện các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị Đảng ủy khối đã dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục