Tiếng việt | English

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

TQĐT - Sáng 15-7, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ 5. Dự hội nghị có đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện các ban đảng Tỉnh ủy; các doanh nghiệp trong khối. 

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ 5. 

Các đại biểu dự hội nghị đã nghe và thảo luận về báo cáo công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 02/CT-TU ngày 22-5-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; nghe quán triệt các Nghị quyết 15, 16, 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên trên địa bàn tỉnh; về phát triển nông nghiệp hàng hóa; về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; Kết luận số 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch tỉnh giai đoạn 2016 -2020.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện các biện pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; đảm bảo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. 

Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đã nêu một số khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như vấn đề sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; bố trí vốn cho việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các nông lâm trường; nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Tiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu, 6 tháng cuối năm Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc rà soát lại chương trình công tác, đối với những nội dung chưa hoàn thành, phải tập trung các giải pháp để thực hiện. Đồng thời triển khai học tập Nghị quyết của Đại hội XII Đảng trên tinh thần nghiêm túc, chất lượng, tránh hình thức; nghiên cứu, xây dựng chương trình hành động thiết thực, phù hợp với điều kiện của đơn vị; tập trung đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2016, trong đó trọng tâm là nắm bắt kịp thời khó khăn của doanh nghiệp, đề xuất tỉnh có giải pháp tháo gỡ; tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 của Bộ Chính trị về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong doanh nghiệp, trong từng đảng viên... 

Đối với những đề xuất, kiến nghị của đại diện các doanh nghiệp, Lê Tiến Thắng tiếp thu, nghiên cứu và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Tin, ảnh: Trần Liên

Tin cùng chuyên mục