Tiếng việt | English

Đánh giá công tác triển khai đại hội Đảng

- Ngày 24-2, tại Hội trường Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đồng chí: Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các thành ủy, huyện ủy; bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Qua đánh giá của Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 96-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh, Kế hoạch số 306-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các nội dung công việc cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Quá trình chuẩn bị đại hội gắn với thực hiện kế hoạch công tác hằng năm và các mục tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Các cơ quan chuyên môn đã chủ động tham mưu, hướng dẫn, nắm bắt tình hình cơ sở để hướng dẫn và tham mưu xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

Về công tác chuẩn bị văn kiện, đối với cấp tỉnh đã dự thảo lần 4 báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Cấp huyện và tương đương đã chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy trong nhiệm kỳ. Cấp cơ sở, có 1.579/2.937 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở được cấp có thẩm quyền duyệt xong văn kiện. Một số đảng bộ cơ sở đã hoàn thành 6/9 bước dự thảo văn kiện. Công tác tổ chức đóng góp ý kiến vào văn kiện các cấp đang được triển khai theo kế hoạch.

Về chuẩn bị nhân sự, cấp tỉnh đã rà soát quy hoạch BCH, Ban Thuờng vụ, cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh; chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc thực hiện xong việc rà soát, bổ sung, quy hoạch BCH, ban thường vụ cấp ủy, các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở 11/11 huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; quy hoạch các chức danh lãnh đạo 46/46 đơn vị sở, ban, ngành cơ quan đơn vị cấp tỉnh để trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê duyệt.

Cấp huyện và tương đương, đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện cấp mình quản lý và đang tiến hành xây dựng đề án nhân sự trình cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt. Đến nay, có 2.223/3.393 tổ chức đảng đã được cấp có thẩm quyển phê duyệt quy hoạch; 1.340 tổ chức đảng đã có lịch thời gian cụ thể tổ chức đại hội đã được cấp có thẩm quyền cho ý kiến về nhân sự đại hội. Các tổ chức Đảng khác đang thực hiện công tác chuẩn bị nhân sự đại hội theo kế hoạch.

Về tổ chức đại hội, đến nay đã có 964/2.937 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở tổ chức xong đại hội; 1.340/3.393 tổ chức đảng đã có lịch thời gian cụ thể tổ chức đại hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn Đảng bộ phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang làm đại hội điểm chỉ đạo đại hội cấp cơ sở; ban thường vụ huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy rà soát, đánh giá tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, lựa chọn 28 đảng bộ cơ sở và 8 chi bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm và thí điểm; lựa chọn 14 đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chủ trương đại hội đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu bí thư cấp uỷ.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 35 tại đơn vị, địa phương, đồng thời đề xuất một số nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện. Trong đó, nhiều nội dung trao đổi quy định về việc bố trí, quy hoạch cán bộ tham gia cấp ủy khóa tới; sớm bố trí công an chính quy tại các xã; giải quyết chế độ chính sách đối với những cán bộ thuộc diện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định…Các đại biểu mong muốn tỉnh tập huấn cho các đảng bộ cơ sở phần mềm kiểm phiếu bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm đề nghị các cấp ủy đảng cần tập trung giải quyết các vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đại hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong toàn đảng bộ, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, tập hợp trí tuệ của toàn cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải được rà soát kỹ bám sát tình tình thực tế địa phương thể hiện tính chiến đấu của Đảng.

Người đứng đầu các cơ quan, cấp ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ thị 35; tăng cường tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, tuyệt đối trung thành, tin tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, kiên quyết đấu tranh với các thông tin giả mạo, xấu độc của các đối tượng xấu, thế lực thù địch.

Các cấp ủy, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cần chủ động cung cấp thông tin đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội để đảng viên nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội. Các cơ quan báo chí, truyền thông mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về đại hội đảng các cấp để người dân nắm bắt được các mục tiêu định hướng của đảng trong giai đoạn tới. Các cấp ủy đảng phải nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất, sâu sát, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện. Việc xây dựng phương án nhân sự phải đảm bảo dân chủ, lựa chọn người có đủ đức, đủ tài, đủ uy tín có năng lực, tinh thần trách nhiệm tham gia cấp ủy; quan tâm kịp thời đối với những cán bộ đảng viên không đủ tuổi tham gia cấp ủy khóa mới. Việc tổ chức đại hội phải được trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức, lãng phí. Các huyện ủy, thành ủy cần đẩy nhanh tiến độ tổ chúc đại hội cơ sở, phân công cấp ủy phụ trách theo dõi, chỉ đạo các chi đảng bộ tiến hành đại hội.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục